Rekonstrukce a dostavba pavilonu A

D133

Pavilon A byl nejvýraznějším objektem první etapy realizace výstaviště při příležitosti Výstavy soudobé kultury v roce 1928. Vznikl jako Obchodně průmyslový palác a jeho velkorysé prostory zaklenuté parabolickou železobetonovou konstrukcí umožňovaly díky prosklení a přirozenému osvětlení vznik monumentálních výstavních kompozic. Postupně se ale způsob vystavování měnil – kromě potřeby celoročního vytápěného provozu šlo také o změnu výstavnických strategií s větším využitím umělého osvětlení, původní potenciál pavilonu tak již není naplno využíván.
Roku 1976 vznikla zdařilá dostavba objektu A3 s administrativním zázemím, vnitřním atriem a klubem vystavovatelů podle návrhu architektů Jasníka a Hotárka. Její zakřivená fasáda s pravidelným rastrem oken elegantně propojuje obě křídla pavilonu A. Začátkem 80. let pak došlo k rozsáhlé rekonstrukci stavby, při které byly instalovány rozvody inženýrských sítí a kolektorů, galerie a topné agregáty a zateplena fasáda objektu. Rekonstruována byla také rotunda, kam byl vestavěn amfiteátr, a místo bylo uzpůsobeno pro kongresové využití. V 90. letech byl pavilon propojen pomocí nadzemních pasarelů s pavilonem C.

PH

Název
Rekonstrukce a dostavba pavilonu A

Datace
1976 – 1988

Architekti/ky
Stanislav Jasník, J. Hotárek, Ivan Ruller, Viktor Rudiš, Petr Uhlíř, Martin Rudiš, Zdeňka Vydrová, Vojtěch Štolfa

Stezka
Výstaviště Brno 1928–2018

Kód
D133

Typ
Rekonstrukce, adaptace

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště, hlavní vstup (TRAM 1)
Výstaviště, hlavní vstup (BUS 52; TROL 25, 26, 37)