Hermann Gottlieb Helmer

Architekt/ka

Architekt/ka
Hermann Gottlieb Helmer

Datum narození
13.7.1849 Harburg u Hannoveru

Datum úmrtí
2.4.1919 Vídeň

Prameny
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10555

Seznam objektů architekta