Mahenovo divadlo

A001

Mahenovo divadlo bylo postaveno jako Německé městské divadlo v letech 1881–1882 na brněnské okružní třídě, podle návrhu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Jednalo se o zavedený ateliér specializující se na stavby divadelních budov po celé Evropě. Divadlo je postaveno ve stylu pozdního historismu, jenž v sobě kombinuje neorenesanční a neobarokní prvky. Zaujímá dominantní pozici na dnešním Malinovského náměstí hned vedle brněnského Domu umění. Do náměstí se obrací reprezentativní neorenesanční trojosou fasádou korunovanou tympanonem. Prostor před divadlem je členěn jako ozdobný květinový parter, kterým procházejí cesty pro pěší sypané štěrkem a dvě obloukové kočárové rampy ve tvaru lyry. Centrální část fasády je v přízemí členěna sloupovým portikem, na jehož střeše je umístěna rozlehlá terasa. Z té stoupá průčelí antického chrámu s šesti kanelovanými sloupy s kompozitními hlavicemi vynášejícími kladí, na kterém je umístěn široký fronton. Tympanon je zdoben vysokým reliéfem, v jehož středu je bůh Apollón jedoucí na voze taženém lvem a panterem a po jeho stranách stojí dva dětští géniové, jeden s pochodní, druhý s vavřínovým věncem. Zcela v rozích jsou ležící postavy múz Kalliopé a Melpomené. Vrchol střechy je korunován sousoším múzy Thálie jedoucí na labuti, doprovázené dvěma trubači. Na nárožích jsou umístěny skupiny hrajících si putti držících štítové kartuše. Ty jsou dnes prázdné, původní německé nápisy hlásající „Kráse stánek, múzám domov“ byly odstraněny po roce 1945. Boční křídla jsou vždy v přízemí prolomena dveřmi, nad kterými je v prvním patře umístěno okno s obloukovým frontonem, na němž jsou pololežící alegorické postavy Komedie a Tragédie. Sochařská výzdoba průčelí je dílem Theodora Friedela, stálého spolupracovníka ateliéru Fellner a Helmer.
Ke vstupu do divadla mohou návštěvníci využít několikery dveře v přízemí z čelní nebo z bočních stran. V interiéru se nejprve ocitnou v arkádovém vestibulu táhnoucím se přes celou šíři budovy. Jeho strop je zdoben dekorativní neorenesanční výzdobou. Po několika stupních je možné vstoupit do schodišťové haly vedoucí přes dvě podlaží. Tento interiérový prvek není pro tvorbu Fellnera a Helmera typický a pro inspiraci zde architekti sáhli ke schodišti pařížské opery Garnier, jehož je zdejší schodiště zmenšenou kopií. Schodiště je zdobeno v opulentním neobarokním stylu a jeho zábradlí je osazeno čtyřmi zlacenými sousošími putti nesoucích kandelábry osvětlení. Ze schodišťové haly se divák dostane do hlediště v přízemí a prvním pořadí a také do horního foyer. Foyer zabírá celou šíři prvního patra směrem do náměstí a je členěn na tři části. Z jeho centrálního prostoru vedou na jedné straně mramorové balkonky do schodišťové haly a na straně druhé je odsud přístupná terasa nad hlavním vchodem.
Hlediště Mahenova divadla má tvar podkovy a je inspirováno hledišti italských barokních divadel. Nad parterem jsou umístěna celkem čtyři pořadí. Lóže v přízemí, prvním a druhém pořadí, balkon a nad ním pořadí čtvrté. Nejreprezentativnější lóže jsou v prvním pořadí, jsou vynášeny karyatidami a ve středu je umístěna prezidentská, dříve královská lóže. Nejblíže jeviště jsou proti sobe umístěny vždy na každé straně tři prosceniové lóže nad sebou. Ty se dnes nevyužívají pro diváky, ale slouží jako technické zázemí. Oválný strop je zdoben šesti lunetami umístěnými v bohatě zdobených zlacených rámech, na nichž jsou zobrazeny alegorie komedie, tragédie, lyrického zpěvu, tance, zpěvu a hudby. Autory těchto lunet jsou Julius Schmidt a Olga Fialková. Uprostřed stropu visí korunní křišťálový lustr pocházející ze 70. let 20. století. Jeviště je rámováno bohatě zdobeným zlaceným portálem.
Mahenovo divadlo bylo ve své době také ukázkou nejvyšší technické kvality. Bylo totiž vybaveno elektrickým osvětlením, jež dodala pařížská pobočka firmy Thomase Alva Edisona, a stalo se tehdy prvním plně elektrifikovaným divadlem na evropském kontinentu. V době otevření jej osvětlovalo zhruba 1 300 žárovek.

Video s prohlídkou divadla s komentářem Martina Koplíka, autora tohoto textu, najdete v odkazu níže.

MK
 

Název
Mahenovo divadlo

Datace
1881 – 1882

Architekti/ky
Ferdinand Fellner ml., Hermann Gottlieb Helmer

Stezka
110 let kolem Domu umění

Kód
A001

Typ
Divadlo

Adresa
Malinovského náměstí 1/571, (Město Brno), Brno, Střed

GPS
49.19638445429932, 16.61352495282364

Památková ochrana
Kulturní památka

Prameny
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=77
https://www.pamatkovykatalog.cz/mahenovo-divadlo-23096766