Adéla Bramborová

Architekt/in

Architekt/in
Adéla Bramborová

Geburtsdatum
16.07.1902 Brno

Todesdatum
05.11.1947 Brno