Jaroslav Medek

Architect

Architect
Jaroslav Medek

Date of birth
17. 3. 1922 Brno

Deceased
12. 7. 1979

Literature
Josef Kos, Události na VUT v Brně, 1997

Sources
Osobní spis Jaroslava Medka Archiv VUT, Fond Osobní spisy zaměstnanců VUT v Brně, M 14.