Sousoší Tří dětí (nazývané také „Tři rybařící chlapci“ nebo „Tři putti“ v dobovém tisku Große Kindergruppe)

AL01

Otec slavného architekta, brněnský sochař a kameník Adolf Loos st. (1829‒1879) se narodil 17. srpna 1829 v Jihlavě jako páté ze sedmi dětí učitele Františka Loose a jeho ženy Františky. Z Jihlavy se celá rodina v roce 1838 přestěhovala do Brna, kde se Adolf Loos st. učil nejprve v kreslířské škole Mathiase Stiastného (1794–1866); od roku 1849 začal studovat v oddělení malby na vídeňské akademii. Po smrti otce roku 1852 přešel do sochařského ateliéru, kde studoval až do zimního semestru 1855–1856, avšak studium zřejmě nedokončil. Během studia a krátce po něm Loos pracoval v ateliérech vídeňských sochařů Franze Schwarzera, Josefa Schönfelda a Franze Melnitzkého.
Právě s Franzem Melnitzkým (1822–1876) také spolupracoval na své vůbec první zakázce pro Brno, jíž byla sochařská výzdoba kašny, zkrášlující městský park Lužánky. Kvalitní sochařská práce vykazuje typické formální znaky soudobé vídeňské sochařské produkce. Pyramidálně komponované sousoší zachycuje postavy tří malých chlapců seskupených na kruhovém skalnatém ostrůvku uprostřed kašny. Jeden z chlapců drží v rukou moravský zemský znak s moravskou orlicí, druhý svírá cíp rybářské sítě s ulovenými rybami, zatímco třetí oběma rukama objímá vysoký trs rákosu. Na boční straně si u paty sousoší můžeme všimnout reliéfně provedeného erbu Lažanských z Bukové: je na něm část loukoťového kola, jíž se odedávna říkalo korbel. Protože erbovním znamením rodu byl stříbrný korbel na červeném poli, je tato skutečnost na sochařském díle zachycena plasticky: v heraldické kodifikaci pro černobílé zobrazování je červená barva značena svislým šrafováním. Erb se na sousoší nachází z jednoduchého důvodu: Leopold hrabě Lažanský z Bukové (1808‒1860) byl mezi lety 1850‒1860 moravským místodržitelem – nejvyšším politickým představitelem moravské zemské samosprávy. V letech 1860–1939 po něm bylo pojmenováno dnešní Moravské náměstí, kde také od roku 1901 stojí jeho pomník, který byl původně zřejmě jeho náhrobkem, přeneseným sem ze zrušeného Městského hřbitova na Kounicově ulici.
Pro Lužánky, které jako první veřejný park v českých zemích založil císař Josef II. v roce 1786, byl určen také návrh (nerealizovaného) pomníku Josefa II. Ten Loos st. prezentoval ve dvou variantách v listopadu 1861 na brněnské výstavě obrazů a představil se tak zdejší umělecké veřejnosti. Na jediném dosud známém fotografickém portrétu je Adolf Loos st. zachycen stojící vedle stolku, na němž je postavena právě jedna z variant zmiňované figury Josefa II.
Počátkem 60. let 19. století tak mladý sochař začal působit v Brně a zanedlouho se stal jednou z uznávaných osobností zdejší kultury. V témže roce, kdy vzniklo sousoší v Lužánkách, také založil svou kamenosochařskou firmu, jejíž činnost se kontinuálně rozvíjela od roku 1860 až do počátku padesátých let 20. století.

PC 

Název
Sousoší Tří dětí (nazývané také „Tři rybařící chlapci“ nebo „Tři putti“ v dobovém tisku Große Kindergruppe)

Datace
1860

Umělci/kyně
Franz Melnitzky, Adolf Loos st.

Stezka
Po stopách Adolfa Loose

Kód
AL01

Typ
Výtvarné dílo

Adresa
Lidická 1880/50, (Město Brno), Brno, Černá pole

GPS
49.2069944N, 16.6085108E

Památková ochrana
Kulturní památka

Prameny
https://www.pamatkovykatalog.cz/kasna-19014792