Dům a dílna Adolfa Loose st. (dnes hotel Continental)

AL04

V roce 1870 se Adolf Loos st. oženil s Marií, rozenou Hertlovou, která pocházela stejně jako on z Jihlavy. Manželé společně koupili dům na adrese Friedhofgasse (Hřbitovní) č. 20–22 (dnešní ulice Kounicova), strategicky umístěný při hlavní cestě vedoucí k tehdejšímu městskému hřbitovu. Zde se na sklonku roku 1870 narodil jejich prvorozený syn Adolf, pozdější slavný architekt. Kromě sochařova bytu se v domě nacházel také sochařský ateliér, kamenická dílna a sklad hotových náhrobků. O své návštěvě zde napsal mj. Loosův přítel, historik a kustod Františkova muzea v Brně, Mořic Trapp (1825‒1895), toto: „V sochařském ateliéru a kamenické dílně v Hřbitovní ulici působí jeho práce a činorodost pomocníků na každého návštěvníka tím nejlepším dojmem. Je zde prezentováno mnoho zajímavých děl, jako např. modely k architektonickým dekoracím ve všech stylech a figuracích a také náhrobky v žule a pískovci.“ (Notizen–Blatt, 1867, č. 1, s. 7). Sochařův dům již neexistuje, byl zbořen při stavbě hotelu Continental (1961–1964). Jeho podobu známe pouze z několika historických fotografií.
Dům připomíná mramorová pamětní deska s iniciálami A. L. a s nápisem: „V TĚCHTO MÍSTECH STÁL RODNÝ DŮM ARCH. ADOLFA LOOSE 1870–1933.“ O její osazení se zasloužili historik umění Zdeněk Kudělka a spoluautor projektu hotelu Zdeněk Řihák. Jejími autory jsou sochař Jiří Marek a architekt Bohuslav Fuchs. Proti desce v terénu dali Kudělka a Řihák položit několik neopracovaných kamenů, vytěžených při zemních pracích při stavbě hotelu. Jsou to originální kamenné bloky pocházející ze zásob kamenické dílny otce slavného architekta.

PC

 

Název
Dům a dílna Adolfa Loose st. (dnes hotel Continental)

Datace


Stezka
Po stopách Adolfa Loose

Kód
AL04

Typ
Již neexistující objekt

Adresa
Kounicova 6, (Veveří), Brno, Střed

GPS
49.2008369N, 16.6047214E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany