Adaptace domu Karla Herolda

AL21

„[D]ům má tolik znaků, že odborníci nepotřebují snad prohlášení laiků nebo účet od Loosa, který není k nalezení.“
Dopis Anny Martererové Františku Kalivodovi ze dne 5. 4. 1970, Muzeum města Brna, Fond Oddělení dějin architektury a urbanismu.

Adaptace rodinného domu Karla Herolda na Jiráskově ulici z let 1910–1911 je první známou prací Adolfa Loose v rodném městě. Historik umění Zdeněk Kudělka se sice zmiňuje, že se architekt mohl po svém návratu ze Spojených států okolo roku 1896 angažovat na přípravě regulačního plánu města Brna, tuto informaci se mu ale nepodařilo nijak ověřit.
Jednopatrová řadová vilka s obytným podkrovím byla postavena spolu s dalšími domy v ulici již mezi lety 1888–1889. Autory výstavby na nově zbudované třídě Tivoli-Gasse (od roku 1946 Jiráskova) byli brněnští stavitelé Heinrich Schmidt a Gottlob Alber. Než dům v roce 1910 zakoupil majitel brněnské továrny na technický len, jutu a vlněné zboží Karel Herold, vystřídali se zde tři majitelé. O dvanáct let později ho od něj koupila slečna Anna Čiháková (později provdaná Martererová). Součástí byl i odkup vnitřního zařízení, které Herold doložil z poloviny proplacenou fakturou od Adolfa Loose – zbývajících částku měla architektovi doplatit nová majitelka. Dokumenty, které by tuto transakci dokladovaly, byly bohužel zničeny během druhé světové války.
Jak je dodnes patrné, Loosův podíl spočíval v přístavbě zahradního pokoje, výběru tapet pro jídelnu a salón, a také v úpravě předsíně dřevěným obložením a vestavěným nábytkem. Zbývající část vybavení si Karel Herold v roce 1922 odvezl. Není příliš zřejmé, jakým způsobem došlo k seznámení architekta a stavebníka. Heroldovy podnikatelské zájmy ale úzce souvisely s oblastí cukrovarnictví, pro něž dodával filtrační textilie. K významným jihomoravským cukrovníkům patřila i rodina Bauerů ze Starého Brna, která spoluvlastnila rafinerii cukru v Hrušovanech u Brna, pro niž v roce 1913 Adolf Loos vyprojektoval vilu ředitele. Herold provozoval firmu se svým otcem Josefem, jehož dříve pojily podnikatelské aktivity s textilním průmyslníkem Leopoldem Himmelreichem. Jeho syn Paul si pak s manželkou Mariettou nechali v roce 1928 vyprojektovat reprezentativní vilu v Brně na Schodové ulici od Loosových žáků Karla Hoffmanna a Felixe Augenfelda.

JK

Další objekty architekta