Náhrobek rodiny Hájkovy

AL27

Náhrobek rodiny Hájkovy, Brno, Ústřední hřbitov (sk. 54, hrob č. 89‒91), první desetiletí 20. století, leštěná šedočerná žula, bílý mramor, signováno: A. Loos

Umělecky náročný náhrobek s figurální sochařskou výzdobou dokazuje dobrou úroveň sepulkrálií firmy Loos. Řešení vychází z variace oblíbených trojdílných osově souměrných kompozic. Vyvýšená střední část je koncipována jako mírně kónický portál flankovaný dvojicí směrem vzhůru se zužujících obelisků, v ústřední nice je osazena skulptura archanděla Gabriela s hvězdou na čele a lilií z bílého mramoru v ruce. Po stranách jsou připojeny nízké postranní zídky, ukončené prostorově odstupňovanými pylony.
Osový trojdílný typ, tentokrát ovšem s centrálním latinským křížem, představuje také nedaleký náhrobek rodiny Osvaldovy (Brno, Ústřední hřbitov, sk. 60, hrob č. 224‒226), taktéž od firmy Loos. Na přední straně soklu kříže je připojen kruhový reliéf Madony s dítětem.

PC

Název
Náhrobek rodiny Hájkovy

Datace


Stezka
Po stopách Adolfa Loose

Kód
AL27

Typ
Sakrální, funerální stavba

Adresa
, Brno, !nezařazeno

GPS
49.1707347N, 16.5940617E