Náhrobek rodiny Hájkovy

AL27

Náhrobek rodiny Hájkovy (Brno, ÚH, sk. 54, hrob č. 89‒91), první desetiletí 20. století, leštěná šedočerná žula, bílý mramor, signováno: A. Loos.

Umělecky náročný náhrobek s figurální sochařskou výzdobou dokazuje dobrou úroveň sepulkrálií firmy Loos. Řešení vychází z variace oblíbených trojdílných osově souměrných kompozic. Vyvýšená střední část je koncipována jako mírně kónický portál flankovaný dvojicí směrem vzhůru se zužujících obelisků, v ústřední nice je osazena skulptura archanděla Gabriela s hvězdou na čele a lilií z bílého mramoru v ruce. Po stranách jsou připojeny nízké postranní zídky, ukončené prostorově odstupňovanými pylony.
Osový trojdílný typ, tentokrát ovšem s centrálním latinským křížem, představuje také nedaleký náhrobek rodiny Osvaldovy (Brno, ÚH, sk. 60, hrob č. 224‒226), taktéž od firmy Loos. Na přední straně soklu kříže je připojen kruhový reliéf Madony s dítětem.

                                                                                                                                 PC

Název
Náhrobek rodiny Hájkovy

Datace


Stezka
Po stopách Adolfa Loose

Kód
AL27

Typ
Sakrální, funerální stavba

Adresa
, Brno, !nezařazeno

GPS
49.1707347N, 16.5940617E