Tesařova vila

C043

Početný soubor moderních staveb v brněnské Masarykově čtvrti obohatila v letech 1937–1938 vila pro ředitele Živnostenské banky Augustina Tesaře, projektovaná Bohuslavem Fuchsem. Volně stojící jednopatrová vila se dvěma samostatnými bytovými jednotkami je dokladem architektovy snahy o lyrizaci přísného funkcionalismu, jež se projevuje v jeho díle od poloviny 30. let. Fuchs se nechal inspirovat dílem svého současníka a představitele organického směru ve funkcionalismu, německého architekta Hanse Scharouna. Do půdorysů Fuchsových staveb se dostává křivka a nautické prvky vycházející ze strojové estetiky lodí.
Uličnímu průčelí podélné stavby dominují zaoblené terasy v patrech, nesené štíhlým sloupem. Jednolitou hmotu domu narušuje pouze hrotitý arkýř ve východní fasádě, který vznikl nakoso umístěným kubusem
obývacího pokoje. Hlavní vstup je umístěn v západní fasádě a v interiéru na něj navazuje pravoúhlé schodiště. V každém patře se nachází jeden byt s centrální halou, z níž byl přístupný již zmíněný hlavní obytný prostor, kuchyň s pokojem pro služku a ložnice s přilehlou koupelnou. Nepravidelná místa vzniklá průnikem objemů slouží jako lodžie nebo zimní zahrada. Hospodářské a technické zázemí se nacházelo ve společném suterénu.
Architektovi se však nepodařilo docílit stejně elegantního účinku jako u nedaleké vily Petrákových, kde pomocí stejných prostředků organické architektury dosahuje mnohem přesvědčivějších výsledků. Jedinečné je ovšem její barevné řešení, které akcentuje plastické prvky fasády a jenž bylo obnoveno po rekonstrukci v roce 2011 (architektonický ateliér Tišnovka).

LV