Městská ubytovací kancelář

C066

V roce 1928 se na nově vybudovaném brněnském výstavišti konala Výstava soudobé kultury v Československu, která byla součástí oslav desátého výročí založení republiky. Kromě pavilonů výstaviště navržených významnými českými architekty vzniklo i několik budov mimo výstavní areál, které s výstavou více či méně souvisely. Na místě bývalých hradeb v blízkosti brněnského vlakového nádraží byla podle návrhu Oskara Pořísky postavena městská ubytovací a informační kancelář, která sloužila návštěvníkům veletrhů jako první orientační bod ve městě a nabízela základní služby zahrnující výměnu peněz nebo zajištění ubytování v Brně.
Oskar Poříska se této parcele naproti paláci Padowetz v ulici Bašty ve svých návrzích věnoval již dříve. V roce 1926 zde v bývalém hradebním valu vznikla přízemní stavba s obchody a veřejnými toaletami, jejíž střecha byla využita jako pochozí terasa rozšiřující ulici. Dvoupodlažní objekt městské ubytovací kanceláře na obchodní prostory bezprostředně navazuje a tvoří svým zaobleným nárožím připomínajícím lodní příď jeho zakončení. V přední části objektu se samostatným vstupem a pásovým oknem v patře se nacházela směnárna, vchod do ubytovací (později cestovní) kanceláře byl umístěn v boční fasádě vedle v té době největšího luxferového okna v Brně, jež osvětlovalo převýšenou halu kanceláře s galerií.
Dnešní podoba pavilonu, který odráží nautické inspirace internacionálního slohu, je však výsledkem řady přestaveb a rekonstrukcí. Již ve 40. letech byl hlavní vchod posunut doprava a nahradil jedno z luxferových polí, později došlo k rozšíření budovy nadstavěním přízemní části s obchody. Při rekonstrukci v 90. letech 20. století byla obnovena zničená luxferová stěna i pásová nárožní okna, v rámci „doplnění“ funkcionalistické estetiky byla přidána kruhová okna v boční fasádě i v interiéru. Původní funkce cestovní kanceláře zůstala dodnes zachována.

PH

Název
Městská ubytovací kancelář

Datace
1927 – 1928

Architekt
Oskar Poříska

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C066

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Nádražní 654/10, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12)
Hlavní nádraží (BUS 76; TROL 31, 33)
Hlavní nádraží (TRAM 9; BUS 67)


GPS
49°11'27.536"N, 16°36'39.862"E

Památková ochrana
Kulturní památka

Literatura
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000
Zuzana Ragulová, Městská ubytovací kancelář v Brně (bakalářská diplomová práce), Brno 2010


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/administrativni-budova-cedoku-18509066