Nájemní dům s obchody firmy Emanuel Jakob Friedmann

C090

Do jisté míry samostatným proudem brněnské meziválečné architektury byla tvorba architektů židovského původu, k nimž patřil i Endre Steiner. Jeho stavby jsou charakteristické minimalistickou estetikou a klidnou kompozicí fasád, jejichž většinou hladká plocha je členěna pouze symetricky umístěnými rastrovými okny a subtilními ocelovými portály. Takto je koncipováno i průčelí obchodního a nájemního domu v České ulici, jehož návrh si u architekta objednal roku 1936 podnikatel Emanuel Jakob Friedmann a E. Wallerová.
Rozvržení průčelí této šestipodlažní budovy s ustupujícím posledním patrem odpovídá funkčnímu využití vnitřních prostor. Za prosklenou fasádou přízemí a prvního patra se nacházely komerční prostory, ve vyšších patrech se světlým keramickým obkladem byly umístěny různě velké byty. Do obchodu se vcházelo hlavním vchodem situovaným do středu průčelí, schodiště k bytům bylo přístupné z vchodu nalevo. Dominantním prvkem fasády byl široký černý pás opaxitu nad vchody nesoucí neonový název firmy Friedmann. V současné době v budově sídlí banka, která přizpůsobila vchod i dispozici parteru vlastním potřebám, ve vyšších patrech se nacházejí kanceláře.

LV

Název
Nájemní dům s obchody firmy Emanuel Jakob Friedmann

Datace
1937

Architekt
Endre Steiner

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C090

Typ
Nájemní dům

Adresa
Česká 154/12, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Česká (TRAM 4, 5, 6, 9)
Česká (TRAM 3, 10, 12)
Náměstí Svobody (TRAM 4)
Česká (TROL 32, 34, 36)


GPS
49°11'46.936"N, 16°36'23.086"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Jan Sapák, Ivan Wahla (eds.), Brněnští židovští architekti 1919–1939, Brno 2000
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000
František Kalivoda, Architekt Endre Steiner. Arbeiten aus den Jahren 1934–1939, Bruenn 1939