Nájemní dům s obchody firmy Wittreich

C072

V letech 1931–1932 vznikl pro textilní podnikatele Herberta a Friedricha Wittreichovy obchodní a obytný dům na rohu ulic Orlí a Masarykovy v centru města. Jedná se o typ multifunkčního městského domu, který vyžadoval různorodé dispoziční řešení.
Šestipodlažní stavba je situovaná ve výrazné nárožní pozici, kterou akcentuje i rohový vchod a nárožní okna vyšších pater. V proskleném parteru vznikly komerční plochy firem Wittreich a Deutsch a také bufet přístupný z ulice Masarykovy. V patře se nacházely kanceláře pražské pojišťovací firmy Union a obchodní oddělení firmy Deutsch, navržené Eislerem na míru firemním požadavkům včetně vestavěného nábytku. Tuto prostorovou variabilitu dispozic jednotlivých pater umožňoval železobetonový skelet, jehož hladké sloupy tvoří výrazný estetický prvek proskleného soklu přízemí a prvního patra. Ve vyšších patrech se nacházely byty, fasáda světle modré barvy je zde členěna pouze pravidelným rastrem oken.
Zajímavým protipólem této umírněné puristické varianty internacionálního slohu je dochovaný Eislerův starší návrh, na kterém dominují pásová okna vyšších pater. Takovýto funkcionalistický prvek spolu s neony a expresivní stylizací perspektivní skici navozují dojem živého velkoměstského ruchu. Odlišné racionálnější pojetí výsledné realizace bylo zřejmě dáno ekonomickými a praktickými hledisky stavby zohledňujícími soukromé byty v patrech.

PH

Název
Nájemní dům s obchody firmy Wittreich

Datace
1930 – 1931

Architekt
Otto Eisler

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C072

Typ
Nájemní dům

Adresa
Masarykova 434/19, Orlí 434/2 , (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Zelný trh (TRAM 4)
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12)


GPS
49°11'34.893"N, 16°36'37.161"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Škrabal , Otto Eisler. 1893–1968, Brno 1998, s. 34