Česká banka Union (Český rozhlas Brno)

C099

V proluce po bývalém jezuitském klášteře v ulici Beethovenově vznikla v letech 1921–1925 budova brněnské filiálky České banky Union. Vertikální hmota uličního průčelí stavby zdůrazněna průběžným schodišťovým oknem je rovnocenným partnerem mohutné věži vedlejšího jezuitského kostela, na níž opticky navazuje i výrazným travertinovým dvoupatrovým soklem. Stejně jako u budovy Moravské zemské životní pojišťovny v Mozartově ulici, se kterou tvoří jeden celek, i zde je dbáno na monumentální reprezentativní účinek, detailní propracovanost a výběr kvalitních materiálů. Symetričnost fasády tvořená hlubokým ostěním hlavního vstupu a osou trojitých oken narušuje odstupňované poslední patro se střešní zahradou (dnes bohužel již neudržovanou), jež uchvátila i samotného Le Corbusiera, který navštívil Brno v rámci cyklu přednášek pořádaného Klubem architektů v roce 1925.
Použití železobetonového skeletu umožnilo značnou variabilitu dispozice. Přízemí bylo využito pro monumentální reprezentativní halu s přepážkami obloženou mramorem, v suterénu se nacházel archiv a trezory. V jednotlivých patrech vznikly různě velké kanceláře pro úředníky. Komplikovaný provoz vertikálně zajišťoval výtah a několik schodišť, z nichž vyniká svým oblým tvarem a elegantní křivkou zábradlí schodiště umístěné napravo od vstupního vestibulu. Přísun světla zajišťoval střešní světlík vedoucí až do druhého nadzemního patra stavby.
V budově sídlí od roku 1950 Český rozhlas Brno, jenž si interiéry značně upravil pro vlastní potřeby. Ve vstupních prostorách byly instalovány nízké podhledy, původní hala s přepážkami a železobetonovými pilíři byla rozdělena na jednotlivá nahrávací studia.

PH

 

 

Název
Česká banka Union (Český rozhlas Brno)

Datace
1921 – 1925

Architekt
Ernst Wiesner

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C099

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Beethovenova 25/4, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Náměstí Svobody (TRAM 4)
Malinovského náměstí (TRAM 1)
Malinovského náměstí (TRAM 2, 4, 9)
Malinovského náměstí (BUS 67)


GPS
49°11'47.387"N, 16°36'37.66"E

Památková ochrana
Nemovitá kulturní památka s číslem rejstříku ÚSKP: 28832/7-144 (evidováno jako internát Bílý dům).

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Ernst Wiesner 1890–1971, Brno 2005, Lenka Kudělková - Architekt E. Wiesner
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000