Administrativní budova a nájemní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta

C122

Italská pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtà byla založena roku 1838 v Terstu, jenž byl v té době součástí Rakousko-Uherska, a její pobočky vznikaly postupně na celém území monarchie. Pražské působení pojišťovny je spojeno s palácem Adria od Pavla Janáka z roku 1925 představující vrchol obloučkového stylu, jehož přebujelý dekor souvisel s hledáním českého architektonického tvarosloví. Pozdější liberecké sídlo od Maxe Kühna z roku 1932 zase reprezentuje spíš klasicizující pojetí navazující na německý historismus. V Brně se první pobočka pojišťovny objevuje v roce 1906, teprve ve třicátých letech si však společnost postavila náležitě reprezentativní sídlo v Nádražní ulici v centru města. Jejím autorem je architekt Karel Kotas, který navrhl pro pojišťovnu i o deset let starší ostravské sídlo. Na rozdíl od této expresivní variace s plastickou figurální výzdobou a nárožní věží je brněnská budova pojata již v úsporných formách funkcionalismu.
Sedmipatrová rozlehlá stavba se nachází na místě bývalých hradeb v blízkosti hlavního vlakového nádraží. Kromě úřadoven pojišťovny, které byly zřejmě umístěny do přízemí a prvního patra, se v objektu nacházely byty a v parteru také komerční prostory. Jednoduchá fasáda s centrálním čtyřpatrovým arkýřem a ustupujícím posledním patrem je členěna rastrem čtyřdílných oken. Její symetrické pojetí, monumentalita, výrazný sokl i kamenné obklady dokládají, jak blízko měl modernistický architektonický výraz k dědictví klasicismu. Na Kotasově návrhu se ve velkoryse pojaté vstupní hale s kamenným obkladem objevují i tematické stylizované figurální výjevy. V dnešní době jsou přízemní výkladce nahrazeny výdejními okénky provozoven rychlého občerstvení, ve vyšších patrech se nacházejí kanceláře a byty.

PH

Název
Administrativní budova a nájemní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta

Datace
1937 – 1938

Architekt
Karel Kotas

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C122

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Nádražní 595/4, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2, 4, 8, 10, 12)
Hlavní nádraží (BUS 76, TROL 31, 33)


GPS
49°11'29.497"N, 16°36'43.13"E

Památková ochrana
Městský dům je kulturní památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48087/7-7401

Literatura
Markéta Holubová, Architekt Karel Kotas a jeho tvorba pro velká města. Brno, Ostrava, Praha, 2010
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/palac-pojistovny-riunione-adriatica-di-sicurta-18425356