Nádražní poštovní úřad

C123

V blízkosti secesní budovy hlavního brněnského nádraží byla v letech 1937–1938 postavena podle návrhu Bohuslava Fuchse budova nádražního poštovního úřadu, jenž je svojí polohou a vybavením uzpůsoben potřebám vlakové přepravy poštovních zásilek. Jeho výstavba na místě bývalých hradeb a hradebního příkopu byla kvůli špatnému podloží dosti problematická, ve spolupráci se statikem Boleslavem Bloudkem byl proto navržen dvoupatrový železobetonový suterén zajišťující pevné základy stavby.
Vlastní budova pošty je nesena lehkou ocelovou konstrukcí, která umožňuje variabilitu vnitřních příček i snadné přemístění celé stavby. S touto variantou bylo počítáno v záměru odsunu brněnského nádraží o půl kilometru jihozápadním směrem, což podle řady urbanistických studií mělo pomoci rozvoji města do jeho nezastavěné jižní části.
Průčelí poštovního úřadu je výrazně horizontální se dvěma řadami pásových oken, jejichž pravidelnost narušuje segmentově prohnutá markýza nad vstupem. Původní návrh počítal s honosnějším kamenným obkladem průčelí, z úsporných důvodů však nakonec nebyl realizován. Interiéru dominuje hlavní přepážková hala nesená rámovou nýtovanou konstrukcí s visutou galerií prvního patra. Dochován je i paternoster a mosazné detaily přepážek, jež dosud slouží svému účelu.

LV

 

Název
Nádražní poštovní úřad

Datace
1938

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Centrum

Kód
C123

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Nádražní 118/7, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12)
Hlavní nádraží (BUS 76, TROL 31, 33)
Hlavní nádraží (TRAM 9, BUS 67)


GPS
49°11'25.931"N, 16°36'41.120"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Literatura
Jan Sedlák (ed.), Pocta Bohuslavu Fuchsovi: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference v Brně, Pocta Bohuslavu Fuchsovi: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference v Brně, Brno 1995
Rostislav Švácha, Bohuslav Fuchs, Domov, 1985
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/nadrazni-postovni-urad-13772151