Nádražní poštovní úřad

C123

V blízkosti secesní budovy hlavního brněnského nádraží byla v letech 1937–1938 postavena podle návrhu Bohuslava Fuchse budova nádražního poštovního úřadu, jenž je svojí polohou a vybavením uzpůsoben potřebám vlakové přepravy poštovních zásilek. Jeho výstavba na místě bývalých hradeb a hradebního příkopu byla kvůli špatnému podloží dosti problematická, ve spolupráci se statikem Boleslavem Bloudkem byl proto navržen dvoupatrový železobetonový suterén zajišťující pevné základy stavby.
Vlastní budova pošty je nesena lehkou ocelovou konstrukcí, která umožňuje variabilitu vnitřních příček i snadné přemístění celé stavby. S touto variantou bylo počítáno v záměru odsunu brněnského nádraží o půl kilometru jihozápadním směrem, což podle řady urbanistických studií mělo pomoci rozvoji města do jeho nezastavěné jižní části.
Průčelí poštovního úřadu je výrazně horizontální se dvěma řadami pásových oken, jejichž pravidelnost narušuje segmentově prohnutá markýza nad vstupem. Původní návrh zahrnoval honosnější kamenný obklad průčelí, ten však nakonec nebyl z úsporných důvodů realizován. Interiéru dominuje hlavní přepážková hala nesená rámovou nýtovanou konstrukcí s visutou galerií prvního patra. Dochován je i paternoster a mosazné detaily přepážek, jež dosud slouží svému účelu.

LV