Anatomický ústav Masarykovy univerzity (Fakulta elektrotechniky VUT)

C139

Po vzniku Masarykovy univerzity v roce 1919 bylo potřeba najít vhodné prostory pro umístění jednotlivých fakult. Adaptace a dostavby budov měla na starosti Zemská správa politická, jejíž kancelář pro výstavbu řídil architekt Miloš Laml. První novostavbou pro potřeby univerzity byl anatomický ústav v areálu zeměbraneckých kasáren na rohu ulic Úvoz a Údolní v blízkosti vilové Úřednické čtvrti.
Tato přízemní budova tvoří spojovací křídlo mezi dvěma dvoupatrovými kasárenskými bloky a jejímu členitému půdorysu dominuje oktogonální přednáškový sál umístěný ve vnitrobloku. Zde se také nalevo od sálu nachází vstupní síň, ze které byly přístupné šatny a pitevny orientované do ulice. Podoba fasády odpovídá dobovým snahám o maximální zjednodušení klasicizujícího tvarosloví. Uliční průčelí je rytmizováno lizénami a nadokenními klenáky a jeho symetrii zdůrazňuje obdélná středová atika. Dvorní fasádě dominuje pětistěnná hmota přednáškového sálu s trojdílnými okny a nízkou atikou. Antikizujícím odkazem je i přilehlá jednopodlažní vstupní část ve formě renesanční serliány. Amfiteátr posluchárny byl vybaven šesti půlkruhy lavic pro studenty a zvýšenou galerií, dostatek světla zajišťoval oktogon horního světlíku.
Akademická obec velice přivítala stavbu prostorného přednáškového sálu, který se stal na dlouho jediným reprezentativním prostorem Masarykovy univerzity. Kritizováno bylo pouze umístění auditoria v přílišné vzdálenosti od centra města. V dnešní době sídlí v budovách bývalých kasáren Vysoké učení technické, jehož vedení vypsalo v roce 2006 veřejnou architektonickou soutěž na adaptaci areálu pro potřeby Fakulty architektury a Fakulty výtvarných umění. První cena však nebyla udělena, ze čtyř vybraných návrhů doporučených k dopracování zvítězil návrh ateliéru FAM architekti, který počítal s odstraněním budovy Anatomického ústavu. V roce 2016 začala nezměněný areál využívat Fakulta výtvarných umění VUT.

PH

Název
Anatomický ústav Masarykovy univerzity (Fakulta elektrotechniky VUT)

Datace
1920

Architekt
Miloš Laml

Stezka
Pod Špilberkem 1918–1945

Kód
C139

Typ
Škola, internát

Adresa
Údolní 244/53, Úvoz 244/33 , (Stránice), Brno, Střed

MHD
Úvoz (TRAM 4)
Úvoz (TROL 38, 39)
Úvoz (TROL 25, 26, 38, 39; BUS 81)


GPS
49°11'53.197"N, 16°35'35.934"E

Památková ochrana
Nemovitá kulturní památka

Literatura
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003