Ambulatorium Okresní nemocenské pokladny

C263

Úřední a nájemní dům Okresní nemocenské pokladny tvoří část domovního bloku ulic Nerudovy a Zahradníkovy. K němu byla roku 1928 podle návrhu architekta Jindřicha Kumpošta přistavěna budova ambulatoria, kam byly umístěny potřebné kliniky, ústav pro fyzikální terapii, rentgen, archiv a chirurgické oddělení. Přestože obě budovy mají stejného autora a jejich vznik dělí pouze čtyři roky, formální koncepce staveb je zcela odlišná. Monumentální hmota a členitá fasáda starší budovy vznikla pod vlivem expresionismu a obloučkového národního slohu, novější pětipatrová budova je již formovaná racionální estetikou funkcionalismu.
Hlavní průčelí stavby zůstává věrné zásadám adekvátní reprezentace významné instituce v duchu klasicismu. Symetrický vstupní portál se dvěma vchody je dotvořen travertinovými pilastry, které ukončuje ve třetím patře výrazná římsa tvořící překlad. (Na starším Kumpoštově návrhu je navíc stavba korunována hrotitým nástavcem, který jí dodává odlišný expresivní charakter.) Železobetonový skelet stavby umožňuje značnou volnost při členění vnitřních víceúčelových prostor. Vstupní vestibul se schodištěm je prosvětlen vertikálními pásy oken ze sklobetonu, vedoucími do vnitřního dvora. V přízemí se původně nacházely ordinace, prostorné čekárny, rentgen, místnost s horským sluncem a dokonce speciální prostor určený k ukládání jízdních kol. Druhé patro bylo vyhrazeno archivu a přednáškovému sálu. Zároveň s budovou ambulatoria vznikl i vedlejší bytový dům s obchodem orientovaný do ulice Veveří. V roce 1937 došlo ještě ke zřízení lůžkové části a operačního sálu a Léčebný ústav Okresní nemocenské pokladny se mohl považovat za jedno z nejlépe vybavených zdravotnických zařízení své doby v Československu.
V 50. letech přešly obě budovy pokladny do správy Městského ústavu národního zdraví v Brně a započala se etapa postupných nevratných adaptací interiéru. V dnešní době patří objekty městu Brnu a slouží nadále lékařským účelům. V roce 2016 proběhla rekonstrukce fasády Ambulatoria do původní podoby podle návrhu ateliéru Arch.Design.

PH

Název
Ambulatorium Okresní nemocenské pokladny

Datace
1927 – 1928

Architekt
Jindřich Kumpošt

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C263

Typ
Zdravotnické zařízení, lázně

Adresa
Zahradníkova 494/2, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Rybkova (TRAM 3, 11)
Nerudova (TRAM 3, 12)
Konečného náměstí (TROL 25, 26,38,39)


GPS
49°12'21.846"N, 16°35'38.39"E

Památková ochrana
Ambulatorium, z toho jen průčelí, je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48526/7-7842.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891–1968, Brno 2006