Nájemní domy

C149

Raná stavitelská činnost Václava Dvořáka se odehrávala ve společné projekční kanceláři s bratry Kubovými. Když kancelář na začátku 30. let zanikla, našel Dvořák dlouhodobého spolupracovníka v architektovi Jaroslavu Brázdovi, který zajišťoval odborný návrh i provedení Dvořákových staveb.
Dům v ulici Pekařské č. 39–41 je navržen s ohledem na terénní specifika – jeho horizontálně členěná fasáda kopíruje zakřivení ulice v této části. Václav Dvořák prodával domy až po dokončení i s nastěhovanými nájemníky. Dbal proto na dokonalé provedení jednotlivých detailů a kvalitu použitých materiálů, jež hrály důležitou roli při shánění potenciálního kupce. Dokládá to zajímavé řešení balkonových zábradlí v nároží průčelního arkýře a kamenné obklady přízemí, fasády (původně světlé barvy) i vstupních prostor. Zajímavým prvkem je osvětlení chodby pomocí střešního světlíku i řešení zadní fasády, která je členěna rastrem lodžií.

PH

Název
Nájemní domy

Datace
1936

Architekti/ky
Václav Dvořák stavitel, Jaroslav Brázda

Stezka
Pod Špilberkem 1918–1945

Kód
C149

Typ
Nájemní dům

Adresa
Pekařská 381, 420, 421, 423 / 39, 41, 41a, 43, (Staré Brno), Brno, Střed

MHD
Nemocnice u sv. Anny (TRAM 5, 6)
Šilingrovo náměstí (TRAM 4, 12)
Hybešova (TRAM 1, 2; BUS 82)


GPS
49°11'30.749"N, 16°36'4.884"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.