Pavilon Akademie výtvarných umění v Praze

C165

Autorem pavilonu Akademie výtvarných umění na brněnské Výstavě soudobé kultury v Československu byl jeden z významných profesorů této školy architekt Josef Gočár.
Jedná se o jednoduchou dvoupodlažní stavbu ve tvaru kvádru se segmentově zakončeným přízemním výběžkem. Použitý železobetonový skelet s výplňovým zdivem vytváří v hlavním průčelí mělké niky, jejichž sochařská výzdoba dodávala stavbě klasicizující ráz. Autorkou soch alegorií Malířství, Sochařství a Architektury byla studentka akademie Marie Kulhánková. Nejefektněji se plasticky ztvárněná fasáda projevila při nočním slavnostním nasvícení navrženém Miloslavem Prokopem.
Josef Gočár se snažil o dostatečný přísun denního světla do interiéru tak, aby vytvořil ideální typ výstavního prostoru. Expozice tvořená architektonickými návrhy žáků akademie byla osvětlena pásovými okny a průběžným střešním světlíkem. Inspirací pro toto Gočárovo dílo mohl být pavilon Josefa Hofmanna z roku 1908 na vídeňské výstavě Kunstschau, kterou Gočár osobně navštívil. V současné době je stavba na brněnském výstavišti nevhodně propojena se sousedním pavilonem Uměleckoprůmyslové školy od Pavla Janáka a jedinečné průčelí již bez sochařské výzdoby je utopeno v přebujelé zeleni.

LV

Název
Pavilon Akademie výtvarných umění v Praze

Datace
1927 – 1928

Architekt
Josef Gočár

Stezka
Výstaviště 1918–1945

Kód
C165

Typ
Výstavní pavilon

Adresa
Výstaviště 405/1, (Pisárky), Brno, Střed

MHD
Výstaviště, hlavní vstup (TRAM 1)
Výstaviště, hlavní vstup (TROL 25, 26, 37; BUS 52)


GPS
49°11'20.432"N, 16°35'2.420"E

Památková ochrana
Výstaviště, areál BVV se zámkem (Bauerova rampa), je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 47820/7-38.

Literatura
Zdeněk Müller, Brněnské výstaviště. Stavba století. Stavební vývoj 1928–2002, Brno 2002
Zdeněk Lukeš, Jiří T. Kotalík (eds.), Pavel Panoch , Daniela Karasová, Josef Gočár, Praha 2010