Sokolovna a společenské centrum Stadion

C274

V roce 1922 byl v rámci oslav 60. výročí založení tělocvičného spolku Sokol slavnostně otevřen sokolský letní stadion v Kounicově ulici. V jeho blízkosti vznikl o rok později pavilon využívaný pro brněnské výstavní trhy, protože stavba brněnského výstaviště se stále odkládala. Po definitivním rozhodnutí o vybudování areálu na Bauerově rampě v Pisárkách věnovalo město výstavní pavilon Sokolu a sokolská valná hromada se rozhodla vybudovat v jeho blízkosti novou tělocvičnu a společenské místnosti se zázemím. Vyzvala proto architekty Jindřicha Kumpošta, Antonína Blažka a Miloslava Kopřivu, aby předložili ideové návrhy. K vypracování stavebních plánů byl podle rozhodnutí poroty vybrán Jindřich Kumpošt, který navrhl tělocvičnu a pavilon jako dva samostatné objekty. Architekt však nebyl z technických důvodů schopen projekt dokončit včas, dohodl se proto s Milošem Lamlem, že ten za něho celou zakázku převezme.
Laml propojil tělocvičný a společenský provoz jednopodlažní vstupní halou, jejíž monumentální portál s klenákem tvořil slavnostní bránu s vyhlídkou na navazující plochu venkovního hřiště. V levé části se nacházela tělocvična žen orientovaná velkými okny do ulice, na ni navazovala budova s tělocvičnou mužů. V pravé části areálu byly do dvou podlaží rozmístěny prostory společenského sálu (původní hmota výstavního pavilonu), kina a restaurace s rozsáhlou venkovní terasou. Celkové vyznění stavby z roku 1929 již odpovídá funkčně koncipovaným jednoduchým stavbám funkcionalismu. Jediným dekorativním prvkem zůstává monumentální vstupní portál, další plánovaná plastická výzdoba fasády ani její šamotové obložení nebyly nakonec z finančních důvodů realizovány.
Budova dnešního společenského centra Stadion je od doby svého vzniku až dosud pro obyvatele Brna důležitým místem setkávání a konání kulturních událostí. Během komunistického režimu došlo však k řadě nekoncepčních úprav interiérů a do vnitřního dvora byl vestavěn sál pro míčové hry, čímž byl jeho původně slavnostní charakter změněn na provozní zázemí. Od roku 2016 probíhá rekonstrukce objektu, kde vznikne podle návrhu ateliéru TRANSAT architekti a Svatopluka Sládečka nové Dětské centrum a dojde k obnově vstupní dvorany a pamětní síně (TRANSAT architekti). 

PH

Prohlídky budovy Stadionu při příležitosti oslav 150 let existence sokolské organizace (více na www.tjsokolbrno1.cz):

8. února, 14. března, 11. dubna, 16. května, 13. června, 12. září, 17. října, 14. listopadu vždy od 18 h

 

Název
Sokolovna a společenské centrum Stadion

Datace
1928 – 1929

Architekt
Miloš Laml

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C274

Typ
Restaurace, kavárna, hotel

Adresa
Kounicova 685/20, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Smetanova (TROL 32, 34, 36)
Grohova (TRAM 3, 10, 12)
Antonínská (TRAM 1, 6)


GPS
49°12'12.051"N, 16°36'1.301"E

Památková ochrana
Součást ochranné zóny

Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/sokolovna-a-spolecenske-centrum-stadion-1259531

Další objekty architekta