Administrativní budova firmy Alpa

C286

Fuchsův návrh na administrativní budovy firmy Alpa v Palackého ulici zvítězil v architektonické soutěži, které se zúčastnili mimo jiné i architekti Bedřich Rozehnal a Jan Víšek. Z původního projektu takřka symetrické dvojice čtyřpodlažních budov propojených nad hlavním vstupem do areálu prosklenou pasarelou však byla v roce 1936 realizována pouze polovina.
Třípodlažní administrativní budova s bytem majitele je orientována do ulice, zatímco výrobní a skladové prostory firmy byly situovány do dvorního traktu areálu. Levé části průčelí dominuje prosklená fasáda, nad kterou se původně nacházelo výtvarně pojaté logo společnosti. Světlý keramický obklad pravé části uliční fronty je členěný pouze rastrem oken. Výtvarný kontrast obou částí průčelí vytváří velmi zajímavý estetický účinek a zároveň rozbíjí výraznou hmotu stavby a tím ji přibližuje okolní nižší řadové zástavbě.
Specializací firmy Alpa je výroba drogistického zboží, zejména známé francovky, jejíž ochranná známka Alpa byla registrována roku 1913. Firma sídlila v Brně až do roku 1948, potom se přestěhovala do Velkého Meziříčí, kde existuje dodnes. Po odchodu firmy Alpa připadl královopolský areál firmě ZPA Brno. Současný majitel provádí od roku 2012 postupnou dílčí obnovu objektu.

LV

Název
Administrativní budova firmy Alpa

Datace
1936

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Královo Pole 1918–1945

Kód
C286

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Palackého třída 916/158, (Královo Pole), Brno, Královo Pole

MHD
Tylova (TRAM 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12)
Tylova (BUS 41, 42, 70, 72)


GPS
49°13'51.666"N, 16°35'26.194"E

Památková ochrana
V řízení Ministerstva kultury ČR

Literatura
Zdeněk Kudělka, Bohuslav Fuchs a Brno, Architektura ČSSR, 1965, s. 250–257
Jan Sedlák (ed.), Pocta Bohuslavu Fuchsovi: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference v Brně, Pocta Bohuslavu Fuchsovi: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference v Brně, Brno 1995