Lesnická fakulta Vysoké školy zemědělské

C321

V roce 1919 došlo v nově vzniklém Československu k založení další Vysoké školy zemědělské, tentokrát se sídlem v Brně, která měla pojmout především studenty z Moravy a ze Slovenska. Pro její potřeby byla uvolněna část čerstvě dokončeného Ústavu nevidomých v Černých Polích. Tyto prostory však brzy přestaly dostačovat, zemský výbor se proto rozhodl vystavět v blízkosti novou budovu určenou výzkumným ústavům a lesnické fakultě.
Vypracování plánů bylo svěřeno vrchnímu staviteli Janu Utíkalovi a jejich výsledná podoba jasně ukázala zpátečnický přístup úředníků zemské projekční dílny, kteří se ještě nevymanili z historizujících standardů Rakouska-Uherska. Stavbu tvoří dvě pětipodlažní křídla s hlavním vchodem v nároží, jejichž fasády zdobené pilastry a iónskými sloupy kopírují formální prostředky vedlejší starší budovy ústavu pro nevidomé. Dispozice je navíc tvořena úzkými chodbami a za sebou řazenými místnostmi bez jasné funkční diferenciace a reakce na konkrétní požadavky vysoké školy.
Stavba lesnické fakulty se stala kontroverzním počinem, protože vyvolala řadu negativních reakcí odborné i laické veřejnosti. Moravskému zemskému výboru bylo vyčítáno, že lpí na vyčpělých stavitelských postupech a mechanickém přejímání formálního výrazu bez jasného vztahu k funkci budovy. V soudobých novinových článcích také zaznívá volání po kvalitních dílech mladých architektů, kteří musejí živořit, protože jejich práci vykonávají nevzdělaní úředníci. Požadavkem se stalo rovněž vypisování architektonických soutěží a otevření širší diskuze o podobě celospolečensky důležitých institucí.

PH

Název
Lesnická fakulta Vysoké školy zemědělské

Datace
1922

Architekt
Projekční oddělení Moravského zemského úřadu

Stezka
Černá Pole 1918–1945

Kód
C321

Typ
Škola, internát

Adresa
Zemědělská 810/3, (Černá Pole), Brno, Sever

MHD
Zemědělská (TRAM 9, 11)

GPS
49°12'38.764"N, 16°37'4.396"E

Památková ochrana
Jiná obytná stavba, z toho jen průčelí, je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48572/7-7888.

Literatura
Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003