Městské lázně Kopečná

C362

Na přelomu 19. a 20. století se díky novým vědeckým poznatkům zvyšovaly hygienické nároky a začalo se poukazovat na nevyhovující životní podmínky pracující vrstvy obyvatel měst. Důraz na hygienu se projevoval i v rozsáhlých asanacích historických staveb a v nových, velkorysejších, urbanistických koncepcích. Novou podobu získala i Vodní ulice v jižní části Brna, kterou již od středověku protékal svratecký náhon a počátkem 15. století na něm bylo v těsném sousedství tzv. Lamplova mlýna zřízeno čerpadlo městského vodovodu. Po zřízení nové vodovodní sítě na počátku 20. století bylo rozhodnuto o přestavbě pumpy na lidové sprchové lázně s 32 horkými a 6 studenými sprchami.
V letech 1927–28 byla tato starší budova přestavěna podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse na lázně vanové. Architekt navrhl jednoduchou budovu v podobě kvádru, který je korunován corbusierovským rámováním volného patra se střešní terasou. Dispozici tvořily tři za sebou umístěné místnosti vestibulu, čekárny a lázní. Na fasádě se toto funkční rozdělení projevilo ve tvaru oken, která jsou v první části rastrová a v lázeňské části pásová.
Široké schodiště orientované do ulice Nádražní přivádělo návštěvníky do vestibulu, v jehož středu byla situována pokladna a po stranách bufet a holičství. Po zaplacení relativně nízkého vstupného se návštěvníci odebrali do prostorné čekárny a následně do lázní, kde se nacházelo dvacet samostatných kójí s vanou a příslušenstvím, oddělených od střední chodby částečně prosklenou stěnou. Hosté mohli využít i plochou střechu, která sloužila jako sluneční terasa. Budova se dodnes využívá jako lázně specializované na vodoléčebné koupele, nové požadavky na vybavení si však vyžádaly změny v interiérech.

LV

Název
Městské lázně Kopečná

Datace
1928

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Jih

Kód
C362

Typ
Zdravotnické zařízení, lázně

Adresa
Nádražní 203/16, (Staré Brno), Brno, Střed

MHD
Nové Sady (TRAM 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12)

GPS
49°11'22.811"N, 16°36'25.652"E

Památková ochrana
Zapsán v seznamu nemovitých památek pod číslem 48068/7-7381

Literatura
Karel Kuča, Památky Brna, Brno 1989
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000
Iloš Crhonek, Architekt Bohuslav Fuchs. Celoživotní dílo, Brno 1995