Městské lázně Kopečná

C362

Na přelomu 19. a 20. století se díky novým vědeckým poznatkům zvyšovaly hygienické nároky a začalo se poukazovat na nevyhovující životní podmínky pracující vrstvy obyvatel měst. Důraz na hygienu se projevoval i v rozsáhlých asanacích historických staveb a v nových, velkorysejších, urbanistických koncepcích. Novou podobu získala i Vodní ulice v jižní části Brna, kterou již od středověku protékal svratecký náhon a počátkem 15. století na něm bylo v těsném sousedství tzv. Lamplova mlýna zřízeno čerpadlo městského vodovodu. Po zřízení nové vodovodní sítě na počátku 20. století bylo rozhodnuto o přestavbě pumpy na lidové sprchové lázně s 32 horkými a 6 studenými sprchami.
V letech 1927–1928 byla tato starší budova přestavěna podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse na lázně vanové. Architekt navrhl jednoduchou budovu v podobě kvádru, který je korunován corbusierovským rámováním volného patra se střešní terasou. Dispozici tvořily tři za sebou umístěné místnosti vestibulu, čekárny a lázní. Na fasádě se toto funkční rozdělení projevilo ve tvaru oken, která jsou v první části rastrová a v lázeňské části pásová.
Široké schodiště orientované do ulice Nádražní přivádělo návštěvníky do vestibulu, v jehož středu byla situována pokladna a po stranách bufet a holičství. Po zaplacení relativně nízkého vstupného se návštěvníci odebrali do prostorné čekárny a následně do lázní, kde se nacházelo dvacet samostatných kójí s vanou a příslušenstvím, oddělených od střední chodby částečně prosklenou stěnou. Hosté mohli využít i plochou střechu, která sloužila jako sluneční terasa. Budova se do roku 2012 využívala jako lázně specializované na vodoléčebné koupele. Poté proběhla rekonstrukce interiéru pro potřeby nového majitele a nově zřízeného Lékařského centra. V roce 2018 by měla být dokončena celková obnova budovy podle návrhu architektonické kanceláře DRNH.

LV

Název
Městské lázně Kopečná

Datace
1928

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Jih 1918–1945

Kód
C362

Typ
Zdravotnické zařízení, lázně

Adresa
Nádražní 203/16, (Staré Brno), Brno, Střed

MHD
Nové Sady (TRAM 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12)

GPS
49°11'22.811"N, 16°36'25.652"E

Památková ochrana
Kulturní památka

Literatura
Karel Kuča, Památky Brna, Brno 1989
Zdeněk Kudělka, Jindřich Chatrný (eds.), O Nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, Brno 2000
Iloš Crhonek, Architekt Bohuslav Fuchs. Celoživotní dílo, Brno 1995


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/mestske-lazne-14798964