Městské lázně v Zábrdovicích

C344

Ve 30. letech 20. století byla základním hygienickým příslušenstvím vybavena pouhá jedna třetina všech brněnských bytů. Brňané tak svoji očistu prováděli ve veřejných lázních, které však především v okrajových částech města chyběly. Magistrát se proto rozhodl vybudovat síť převážně sprchových lázeňských budov po celém městě a zvýšit tak hygienický standard širokých vrstev obyvatel. Roku 1929 byla vypsána soutěž na nové lázně v Brně-Zábrdovicích, v níž zvítězil návrh Bohuslava Fuchse, který na něm spolupracoval přímo s Městskými vodárnami. Celkové náklady na stavbu, která byla dokončena v červnu 1932, činily 7 500 000 Kčs.

Celý areál je komponovaný kolem dvou otevřených nádvoří na ploše 23 000 m² a je rozdělen na letní a zimní lázně, které tvoří jednotný architektonicko-urbanistický celek se společným vstupem z ulice Zábrdovické. Zimní část tvořila rozměrná horizontálně koncipovaná dvoupatrová budova, jejíž fasáda s přiznaným železobetonovým skeletem a režným výplňovým zdivem vychází z estetiky průmyslových staveb. V suterénu zimních lázní bylo ukryto technické zázemí s automatickým rozvodným systémem vody, páry a vzduchu. V přízemí byly umístěny parní a teplovzdušné lázně s šatnami a odpočívárna. Dále se zde nacházely dva bazény s teplou a studenou vodou, 4 masážní stoly, 12 sprch a zařízení pro vodoléčbu. V mezipatře bylo umístěno inhalační oddělení s čekárnou. První patro obsahovalo působivou vstupní halu s víceramenným schodištěm a dvěma zimními zahradami a nacházely se zde místnosti pro holiče a kadeřníky a také restaurace. Největší plochu prvního patra však zaujímaly vanové lázně situované v podlouhlém sále s oddělenými kójemi po stranách. Druhé poschodí bylo věnováno sprchám určeným pro každodenní očistu a hale se vstupem na sluneční odpočinkovou terasu. Všechna tato zařízení fungovala celoročně a byla zásobována léčivým bahnem a vodou z termálního pramene lázní Luhačovice.

Letní lázně navazují na vstupní část z ulice traktem dvoupodlažních šaten pro 5 000 návštěvníků, které ohraničují část areálu. Příčným křídlem s očistnými průchody je prostor lázní rozdělen na severní část s plaveckými bazény a tribunami a jižní část s hřištěm, pískovištěm a travnatými plochami. Na střeše příčného křídla i šaten se nacházely sluneční terasy s dřevěnou roštovou podlahou. Na čistotu vody v bazénech dbala řada odborníků, pro něž byla v rámci lázní zřízena i samostatná laboratoř. Koncem 90. let proběhla rekonstrukce venkovních lázní, které dnes slouží jako veřejné koupaliště. Budova zimních lázní, které patřily až do 80. let k oblíbeným místům odpočinku obyvatel Brna, je však v současné době uzavřena a její zanedbaný technický stav se neustále zhoršuje.

LV

 

 

Název
Městské lázně v Zábrdovicích

Datace
1929 – 1931

Architekt
Bohuslav Fuchs

Stezka
Východ

Kód
C344

Typ
Zdravotnické zařízení, lázně

Adresa
Zábrdovická 158/13, (Zábrdovice), Brno, Židenice

MHD
Kuldova (TRAM 2, 3)
Kuldova (BUS 64)


GPS
49°12'5.903"N, 16°38'1.197"E

Památková ochrana
Městské lázně jsou nemovitou památkou na menším chráněném území s číslem rejstříku ÚSKP: 14812/7-128

Literatura
Bohuslav Fuchs, Das Obrowitzer Bad in Brünn, Forum, 1931
Iloš Crhonek, Architekt Bohuslav Fuchs. Celoživotní dílo, Brno 1995
Rostislav Švácha, Bohuslav Fuchs, Domov, 1985
Jan Sedlák (ed.), Pocta Bohuslavu Fuchsovi: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference v Brně, Pocta Bohuslavu Fuchsovi: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference v Brně, Brno 1995
Jan Sapák, Bohuslav Fuchs Architekt der tschechischen Avantgarde, Salzburg-Wien 2010