Autobusové nádraží u hotelu Grand

C158

Bohuslav Fuchs se od druhé poloviny dvacátých let 20. století z pozice hlavního městského architekta zabýval urbanistickými otázkami neustále se rozšiřujícího města Brna, především řešením jeho dopravního uzlu. Ve svém snažení pokračoval také jako profesor urbanismu na Vysokém učení technickém v Brně a následně jako ředitel Zemského studijního a plánovacího ústavu. Na konci dvacátých let uvažoval též o přesunu hlavního nádraží jižním směrem, (později však s touto ideou polemizoval). Na uvolněných parcelách po nádraží i kolejišti se měla rozvíjet okružní třída s řadou veřejných budov, mezi nimi i nového autobusového nádraží. Poválečný model nádraží z roku 1948 tvoří hlavní odbavovací hala (a sídlo dispečinku) organických tvarů se skořepinovou betonovou střechou nesenou subtilními sloupy, na niž měla navazovat tři dlouhá krytá nástupiště s tzv. ozuby pro kolmé parkování autobusů. Z velkorysého projektu byla v roce 1951 realizována výstavba pouze jednoho nástupiště zastřešeného elegantními tenkostěnnými oblouky z předpjatého betonu, na jejichž návrhu s Fuchsem spolupracoval konstruktér Konrád Hruban. Nástupiště je jako příklad poválečného funkcionalismu památkově chráněno a nedávno bylo rekonstruováno.
Stálý nedostatek odbavovacích i parkovacích ploch autobusů vyřešilo až otevření nového autobusového nádraží na Zvonařce roku 1985.

DR 

Název
Autobusové nádraží u hotelu Grand

Datace
1948 – 1949

Architekt
Bohuslav Fuchs

Kód
C158

Typ
Průmyslová, technická, dopravní stavba

Adresa
Benešova, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Hlavní nádraží (TRAM 8,9, BUS 67)
Hlavní nádraží (BUS 82)
Malinovského náměstí (TRAM 2,4 BUS 94,97,99)


GPS
49°11'36.983"N, 16°36'52.103"E

Památková ochrana
Kulturní památka

Literatura
Rostislav Švácha, Bohuslav Fuchs, Domov, 1985
Jan Sapák, Bohuslav Fuchs Architekt der tschechischen Avantgarde, Salzburg-Wien 2010


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/autobusove-nadrazi-13429357