Autobusové nádraží u hotelu Grand

C158

Bohuslav Fuchs se od druhé poloviny dvacátých let 20. století z pozice hlavního městského architekta zabýval urbanistickými otázkami neustále se rozšiřujícího města Brna, především řešením jeho dopravního uzlu. Ve svém snažení pokračoval také jako profesor urbanismu na Vysokém učení technickém v Brně a následně jako ředitel Zemského studijního a plánovacího ústavu. Na konci dvacátých let uvažoval též o přesunu hlavního nádraží jižním směrem, (později však s touto ideou polemizoval). Na uvolněných parcelách po nádraží i kolejišti se měla rozvíjet okružní třída s řadou veřejných budov, mezi nimi i nového autobusového nádraží. Poválečný model nádraží z roku 1948 tvoří hlavní odbavovací hala (a sídlo dispečinku) organických tvarů se skořepinovou betonovou střechou nesenou subtilními sloupy, na niž měla navazovat tři dlouhá krytá nástupiště s tzv. ozuby pro kolmé parkování autobusů. Z velkorysého projektu byla v roce 1951 realizována výstavba pouze jednoho nástupiště zastřešeného elegantními tenkostěnnými oblouky z předpjatého betonu, na jejichž návrhu s Fuchsem spolupracoval konstruktér Konrád Hruban. Nástupiště je jako příklad poválečného funkcionalismu památkově chráněno a nedávno bylo rekonstruováno.
Stálý nedostatek odbavovacích i parkovacích ploch autobusů vyřešilo až otevření nového autobusového nádraží na Zvonařce roku 1985.

DR 

Název
Autobusové nádraží u hotelu Grand

Datace
1948 – 1949

Architekt
Bohuslav Fuchs

Kód
C158

Typ
Průmyslová, technická, dopravní stavba

Adresa
Benešova, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Hlavní nádraží (TRAM 8, 9; BUS 67)
Hlavní nádraží (BUS 82)
Malinovského náměstí (TRAM 2, 4; BUS 94, 97, 99)


GPS
49°11'36.983"N, 16°36'52.103"E

Památková ochrana
Kulturní památka

Literatura
Rostislav Švácha, Bohuslav Fuchs, Domov, 1985, s. 4–7
Jan Sapák, Adolph Stiller (eds.), Adolph Stiller (eds.), Bohuslav Fuchs Architekt der tschechischen Avantgarde, Salzburg – Wien 2010


Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/autobusove-nadrazi-13429357