Soutěžní návrh na Úřední budovu města Brna

C126

Na počátku 30. let se představitelé města rozhodli rozšířit prostory městských úřadoven a k historické sněmovní budově (dnešní Nové radnici) v Dominikánské ulici přistavět nový objekt orientovaný do ulice Husovy. V roce 1932 vyhlásilo proto městské regulační oddělení veřejnou architektonickou soutěž s konkrétními požadavky na vybavení nové úřední budovy města Brna, která měla stát na místě dnešního hotelu International v blízkosti Pražákova paláce. Do soutěže bylo přihlášených 23 návrhů, z nichž porota vyhodnotila jako nejlepší projekt Bohumila Babánka, který byl však odbornou veřejností kritizován pro svoji konzervativnost. Naopak velmi progresivně se jevily návrhy architektů Bohuslava Fuchse, Ernsta Wiesnera a Jindřicha Kumpošta, které se umístily na druhém a třetím místě. Realizace úřední budovy byla proto nakonec svěřena všem čtyřem jmenovaným architektům.
Celý proces projektování stavby byl však poznamenán závažnými spory a neshodami. Ty probíhaly nejen mezi architekty, ale i v rámci komunikace s představiteli města, kteří svoje požadavky na vybavení, dispozici a podobu budovy neustále měnili. Dochované variantní návrhy zobrazují šestipodlažní budovu s převýšeným devítipatrovým vstupním rizalitem a volným přízemím na sloupech. Projevuje se zde Le Corbusierův raný brutalismus, patrný ve velkorysé práci s hmotou, i modernistické urbanistické pojetí otevřených půdorysů.
Plány na stavbu úřední budovy města Brna však nebyly kvůli nejasným požadavkům zadavatele dokončeny do začátku druhé světové války. Poté se cesty zúčastněných architektů rozešly a ambice magistrátu na stavbu nové budovy na nějakou dobu utichly. Místo ní zde v roce 1962 vznikl hotel International, jehož stavba částečně odkazuje na zmíněné předválečné projekty.

PH

Název
Soutěžní návrh na Úřední budovu města Brna

Datace
1932

Architekti/ky
Jindřich Kumpošt, Ernst Wiesner, Bohuslav Fuchs, Bohumil Babánek

Stezka
Pod Špilberkem 1918–1945

Kód
C126

Typ
Nerealizovaný návrh, soutěž

Adresa
Husova, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Šilingrovo náměstí (TRAM 12)
Šilingrovo náměstí (TRAM 5, 6)
Komenského náměstí (TRAM 4)
Komenského náměstí (TROL 38, 39)


GPS
49°11'41.936"N, 16°36'19.749"E