Nájemní domy Stavebního družstva Na Vyhlídce

C002

Na svazích brněnské Kraví hory a Žlutého kopce se od konce 19. století rozrůstala převážně vilová zástavba německé Úřednické čtvrti. Po vzniku Československa se tato luxusní obytná část města stala dějištěm rozsáhlé stavební produkce a vzniklo zde mnoho zajímavých funkcionalistických vil od pokrokových brněnských architektů. Ke čtvrti se upínala pozornost i regulačního a architektonického oddělení Stavebního úřadu vedeného do roku 1925 architektem Jindřichem Kumpoštem. Podle jeho návrhů zde vznikla řada urbanistických celků nájemních a rodinných domů.
Jindřich Kumpošt je také autorem nového Vaňkova náměstí na Žlutém kopci, jehož půlkruhová koncepce vychází ze staršího soutěžního návrhu na úpravu této oblasti od Jaroslava Grunta z roku 1922. Kumpošt zde navrhl dvě konkávně prohnutá křídla komplexu bytových domů s původně mírně převýšenými nárožními atikami tak, že vznikla brána lemující vstup do ulice Lerchovy. Jak je u Kumpoštových staveb této doby časté, puristická koncepce staveb se spojuje s prvky klasicizujícího monumentalismu projevujícího se ve velkorysé urbanistické koncepci a v symetrickém uspořádání. Takto byla koncipována i sídliště sociálního programu Nové věcnosti, která vznikala kvůli poválečné bytové krizi v celé Evropě. Podobné monumentální půlkruhové bloky použil například architekt Bruno Taut u sídliště Hufeisensiedlung v Berlíně. Dnes je čistota původně jednoduchých segmentových elementů narušena přidanými valbovými střechami, které posunuly stylové zařazení domů směrem k socialisticko-realistickým tendencím 50. let 20. století. Ploché střechy meziválečných staveb totiž často představovaly náročné technické řešení a při nezbytné opravě byly mnohdy nahrazovány levnějšími konstrukcemi s krytinou z pálených tašek. Kumpoštův multifunkční areál obsahuje kromě bytů i prostory pro obchody a služby v parterech koncových rizalitů v ulicích Lerchově, Tvrdého a Barvičově.
Vzrůstající stavební ruch poloviny 20. let souvisí s koncem poválečné hospodářské krize, což se projevilo i v častém zakládání bytových družstev. Pod jejich záštitou vznikaly nájemné domy a kolonie rodinných domů pro nyní lépe situovanou střední třídu. Bytové domy na Vaňkově náměstí byly postaveny Stavebním a bytovým družstvem Na Vyhlídce, které využilo Kumpoštových služeb i v případě dalších staveb v nedalekých ulicích Lerchově, Sedlákově a Rudišově.

PH

Název
Nájemní domy Stavebního družstva Na Vyhlídce

Datace
1926 – 1927

Architekt
Jindřich Kumpošt

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C002

Typ
Nájemní dům

Adresa
Vaňkovo náměstí 569–572, 289, 290, 291 / 1–7, (Stránice), Brno, Střed

MHD
Žlutý kopec (TROL 35, 38, 39)

GPS
49°11'43.152"N, 16°35'10.828"E

Památková ochrana
Součást ochranné zóny

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891–1968, Brno 2006

Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/najemni-domy-stavebniho-druzstva-na-vyhlidce-1259283