České státní reálné gymnázium

C366

České státní reálné gymnázium na Starém Brně bylo založeno již roku 1883, až do vzniku Československa však sídlilo v provizorních prostorách. Teprve po převratu zakoupila zemská správa pozemky v ulici Poříčí, pro které architekt Jaroslav Syřiště v roce 1925 navrhl novou školní budovu. V jejích prvních plánových variantách se počítalo s mohutnou valbovou střechou a plastickými prvky na fasádě, které odrážely dekorativní tendence národního obloučkového slohu.
Výsledná podoba stavby již vychází z architektonického purismu, její monumentální pojetí, které prozrazuje sídlo státní instituce, bylo však zachováno. Hlavní průčelí je členěno horizontálními pásy režného zdiva s okny, které se střídají s hladkou omítkou. Hlavní vstup v centru uliční fasády je zdůrazněn hlubokou nikou. Jediným dekorativním prvkem průčelí byl státní znak se stožárem uprostřed vysoké střešní atiky. Symetricky jsou komponovány i hmoty bočních křídel a tělocvičny v uzavřeném dvorním traktu. Vnitřní dispozice však již byly koncipovány s ohledem na progresivní hygienické a pedagogické požadavky doby.
V současné době sídlí v této budově Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, na jejíž přítomnost upozorňuje znak na střešní atice, lemovaný nově umístěnými solárními panely.

PH

Název
České státní reálné gymnázium

Datace
1927 – 1929

Architekt
Jaroslav Syřiště

Stezka
Jih 1918–1945

Kód
C366

Typ
Škola, internát

Adresa
Poříčí 538/30, (Staré Brno), Brno, Střed

MHD
Poříčí (TRAM 2, 5, 6)
Poříčí (BUS 44, 84)


GPS
49°11'10.574"N, 16°35'56.052"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Další objekty architekta