Sídliště Kosmova

D072

Podobně jako v nedaleké ulici Mánesově využil architekt František Zounek stavební typ T16 také v paralelně stavěném sídlišti v ulici Kosmově (tehdejší Kubešově) v Králově Poli. V dobovém tisku mu byla vytýkána přílišná složitost půdorysu, jejímž prostřednictvím se chtěl vypořádat s komplikovanou parcelou sevřenou důležitou brněnskou tepnou vedoucí ke královopolskému nádraží. I v tomto případě však sklidil uznání za nevšední architektonické řešení, které současně dodržuje typové podklady. V případě uvedených realizací Františka Zounka lze – zcela paradoxně – souhlasit se stanoviskem teoretizujícího architekta a rigidního obhájce zprůmyslnění stavebnictví Jiřího Gočára, který se ve svém esejistickém spisku z roku 1959 pokouší obhájit typizaci jako „tvůrčí princip“.