Rekonstrukce Besedního domu

D114

V průběhu osmdesátých let se v souvislosti s připravovaným prohlášením centra Brna za městskou památkovou rezervaci upřela pozornost k obnově řady dlouho zanedbávaných historických památek ve středu města, které měly po letech chátrání vytvořit zázemí pro důstojnou reprezentaci kulturních institucí. Novorenesanční Besední dům vyznačující se celkovou bosáží fasády, mohutnou zdobnou atikou s balustrádou a sochařskou výzdobou byl realizován v letech 1870–1873 jako sídlo společenského a kulturního života českého obyvatelstva podle plánů rakouského architekta Theophila von Hansena, jednoho z nejdůležitějších tvůrců přestavby Vídně v druhé polovině 19. století. Po více než sto letech od dokončení byl proto městský palác na nároží Besední a Husovy ulice, vzniklý jako součást brněnské okružní třídy a odjakživa fungující i jako centrum hudebního dění ve městě, rekonstruován pro potřeby tehdejší Státní filharmonie Brno. Podobně jako u Kleinova paláce na náměstí Svobody, který byl ve stejném období renovován pro Galerii mladých a Knihovnu Jiřího Mahena, stál za návrhem obnovy Besedního domu v roce 1987 pracovník Stavoprojektu architekt Jiří Mikšík, zde společně s Jindřichem Kaňkem.
Záměrem rekonstrukce, dokončené až v porevolučním období v roce 1995, bylo co nejvíce dochovat původní hmotu a architektonické vyznění třípodlažního objektu inspirovaného římskou renesancí. Kromě statického zajištění stavby bylo potřeba také restaurovat a konzervovat originální uměleckořemeslné detaily výzdoby paláce a zároveň zajistit vhodné podmínky pro současný moderní provoz filharmonie, její administrativy i doplňkovou kavárnu v přízemí domu. Požadavkem investora, tedy Státní filharmonie Brno, bylo funkční oddělení těchto provozů, aby se vzájemně negativně neovlivňovaly. Proto byl proveden nový hlavní vstup do budovy pro hosty z venkovního nádvoří propojeného s nádvořím vedlejšího Pražákova paláce. S ním Besední dům od počátku svého vzniku tvořil jeden urbanistický celek – v závěru osmdesátých let byl Pražákův palác také opraven a posléze se stal hlavním sídlem Moravské galerie. Od ulice oddělené a zároveň mírně zapuštěné nádvoří se tak stalo nástupní a odpočinkovou plochou pro návštěvníky. Pět vstupních polí v přízemí atria oddělených bosovanými polosloupy bylo kompletně proskleno, díky čemuž získalo slavnostní foyer s šatnami i vstupem do kavárny vysoce prosvětlený charakter. Původní dvoupodlažní společenský sál s kazetovým stropem a ochozem vynášeným ozdobnými krakorci byl citlivě adaptován na hlavní koncertní prostor.
Filharmonie Brno stále sídlí v Besedním domě a využívá jej pro svůj hudební program, zkušebny i jako sídlo administrativního provozu. Vzhledem k rostoucím prostorovým požadavkům a provozním omezením památkově chráněného historického objektu je snahou města vybudovat rozsáhlý hudební areál s koncertním sálem v těsném sousedství Besedního domu na volné parcele na Veselé ulici.

KE

Název
Rekonstrukce Besedního domu

Datace
1987

Architekti/ky
Jindřich Kaněk, Jiří Mikšík

Stezka
Centrum 1946–1989

Kód
D114

Typ
Rekonstrukce, adaptace

Adresa
Komenského náměstí 534/8, (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Komenského náměstí (TRAM 4; BUS 38,39,89,95)

GPS
49°11'46.5"N 16°36'15.0"E

Památková ochrana
nemovitá kulturní památka, katalogové číslo: 1000131573