Základní škola Laštůvkova

Základní škola vznikla jako součást nově postaveného obytného komplexu budov v Brně-Bystrci technologií montovaného skeletu MS-OB. Tento způsob realizace ovlivnil vzhled stavby, která má, stejně jako sousedící nákupní centrum, plochou střechu a dlouhé okenní pásy po celé délce fasády. Samotný projekt školy byl na svou dobu progresivní hlavně díky půdorysné variabilitě a vycházel svým pojetím z vysoce ceněné holandské koncepce školních budov. Prefabrikovaná konstrukce umožnila rozdělení dvoupodlažního objektu na několik funkčních provozů, které na sebe bezprostředně navazují. Škola tím získala větší množství nástupních ploch a tento rozptyl budov je také účelný kvůli osvětlení učeben a jejich odhlučnění od jídelen, šaten a tělocvičen, které slouží pro více než tisíc žáků.
Škola se nachází ve svažitém terénu a je přístupná schodištěm, které ji spojuje s hlavní ulicí Černého směřující k obytné zástavbě. Hlavní vstup do budovy vede přímo k šatnám pod učebnami umístěnými v patře. Šatny jsou zasazeny do velké haly, ve které přes kovové pletivo kójí proudí přirozené denní světlo. Třídy pro nižší a vyšší ročníky spolu v těsné blízkosti nesousedí, aby byl zajištěn maximální klid během výuky. Místnosti orientovali architekti v komplexu převážně na sluneční stranu nebo k zeleni, na zalesněnou oblast směrem k vrcholku obory Holedná.
Realizaci začátkem 80. let provedly Pozemní stavby Ostrava n. p. za 25 miliónů korun pod vedením Brnoprojektu. Na levé straně u vstupu do školy se nachází velký pětidílný reliéf s dětskou tematikou, jehož autorkou je sochařka Sylva Lacinová-Jílková. Cena reliéfu v roce 1982 podle krajské komise Českého fondu výtvarných umění činila 377 000 Kčs.

LK

Název
Základní škola Laštůvkova

Datace


Typ
Škola, internát

Adresa
Laštůvkova 920/77, (Bystrc), Brno, Bystrc

MHD
Filipova (TROL 30)

GPS
49°13'03.6"N 16°31'24.5"E

Literatura
Kolektiv autorů, Základní škola v Brně-Bystrci, Československý architekt, Brno 1984, s. 3