Lesná 1946–1989

6,4 km

Sídliště Lesná je nejzdařilejší příklad poválečné modernistické panelové výstavby na území Brna a patří k nejzajímavějším realizacím tohoto typu v republice. Jeho autorům se do velké míry podařilo naplnit architektonický záměr založený na propojení objektů s přírodním prostředím a jejich urbanisticky promyšleným uspořádáním v terénu. Velkou roli zde hrají také umělecká díla a jejich zapojení do vystavěného prostředí, kde plní nejen estetickou úlohu, ale jsou i funkčními dětskými prolézačkami nebo paravány vytvářejícími spolu se zelení intimnější zákoutí. Kromě obytných panelových domů se svébytnou konstruktivistickou estetikou (dnes často zakrytou polystyrenem) bylo sídliště vybaveno zajímavými objekty občanské vybavenosti (Lesanka, Lučina, plavecký areál, poliklinika) nebo elegantními objekty atriových škol s mimořádnými světelnými efekty ve vnitřních prostorách. Z Halasova náměstí můžete pokračovat autobusem na stezku Královo Pole.

 

Název
Lesná 1946–1989

Délka
6,4 km

Počet objektů
34

První objekt
Sídliště Lesná
D001


MHD
Slavíčkova (BUS 57)