Alena Šrámková

Architekt/ka

Architektka Alena Šrámková se narodila v Praze 20. června 1929. V roce 1952 absolvovala Vysokou školu technickou v Bratislavě se specializací na architekturu a pozemní stavitelství. Další dva roky zůstala na Slovensku, kde pracovala pro Chemoprojekt Bratislava, rok poté pracovala v Ústí nad Labem ve Stavoprojektu. Ve svém studiu dále pokračovala v letech 1955–1958 na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jaroslava Fragnera. Dlouhou dobu pracovala pro Státní projektový ústav obchodní Praha (1959–1975) a Projektový ústav výstavby hlavního města Prahy (1975–1987). V letech 1988–1990 působila v liberecké architektonické kanceláři SIAL, která byla v té době nedobrovolně začleněna do Stavoprojektu Liberec. Po revoluci, v roce 1991 si založila Alena Šrámková svůj vlastní architektonický ateliér, který nesl její jméno. Roku 2015 byl ateliér přejmenován na EHL&KOUMAR ARCHITEKTI a nyní v něm spolupracuje se dvěma kolegy. 

Alenu Šrámkovou lze považovat za nejvýznamnější ženu – architektku v novodobé české architektuře.. Mezi její nejdůležitější stavby patří nová brutalistní odbavovací hala Hlavního nádraží v Praze (1972–1979), kterou navrhla ve spolupráci s manželem Janem Šrámkem, Josefem Dandou, Janem Bočanem a Julií Trnkovou. S manželem Janem Šrámkem společně navrhli  dům ČKD na Můstku v Praze na Václavském náměstí (1975–1983, dnes dům New Yorker), který se stal prvním příkladem postmoderní  architektury v Československu. Z nedávných realizací je nutné připomenout její návrh Nové budovy ČVUT v Praze (2005–2009). Svůj pohled na architekturu popisuje slovy: stavby nemusí být extravagantní, něčím zvláštní, ale mají být poctivé, pravdivé, čisté, jednoduché, obecné. 

Byla jmenována docentkou na fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 1991 a vedla zde pět let ateliér na fakultě architektury, kde vyučuje dodnes. V roce 1999 byla jmenována profesorkou Akademie výtvarného umění. Stala se místopředsedkyní rady Obce architektů. První dáma české architektury Alena Šrámková za svůj život získala několik ocenění: roku 2004 jí byla udělena cena Osobnost české architektury, dále roku 2007 Pocta České komory architektů za její přínos moderní české architektuře a v roce 2008 převzala medaili Za zásluhy od prezidenta republiky.

LJ


Architekt/ka
Alena Šrámková