Miroslav Spurný

Architekt/ka

Miroslav Spurný se narodil 15. 4. 1921 v Brně. Než nastoupil na studia architektury, absolvoval abiturientský kurz při stavební průmyslové škole. Za II. světové války byl nuceně nasazen jako konstruktér Zbrojovky Brno.  Po válce byl přijat na Vysokou školu technickou v Brně, obor architektura, kterou dokončil roku 1949 pod vedením profesorů Bohuslava Fuchse, Bedřicha Rozehnala a Jiřího Krohy. V jejich ateliérech také absolvoval praxi, u Bedřicha Rozehnala v roce 1948 a v témže roce spolupracoval s Jiřím Krohou l na instalaci zemědělské výstavy v Praze 1948. Od září roku 1949 se stal zaměstnancem Krajského projektového ústavu – Stavoprojektu Brno, v ateliéru Jaroslava Ryšky, a později od šedesátých let vedl v rámci podniku II. ateliér. V roce 1949 byl přijat do Svazu čsl. architektů, dále byl členem ROH a Svazu stavebních inženýrů. Nikdy však nebyl členem Komunistické strany Čech a Moravy. Spurný se podobně jako jeho profesor Bedřich Rozehnal, specializoval na architekturu nemocnic. Podle jeho projektů byly realizovány nemocniční areály  v Boskovicích, Valašském Meziříčí, ve Znojmě, poliklinika v Janouškově ulici v Brně, dostavba zdejšího Onkologického ústavu, dále poliklinika v Břeclavi a Blansku a na Lesné v Brně (spolupráce s Libuší Kopřivíkovou), poliklinika ve Frýdku-Místku (spolupráce s Pavlem Mazánkem a Leopoldem Gabrielem), Správní budova brněnských veletrhů (s kolektivem, v roce 1961 projekt obdržel cenu), Výzkumný ústav zdravotní techniky – Chirany v Brně (spolupráce s Libuší Kopřivíkovou), administrativní budova T0S v Kuřimi, a především Fakultní nemocnice a poliklinika v Brně v Bohunicích či, budova brněnského Městského výboru KSČ, tzv. Bílého domu. Nerealizované byly  nemocnice v Uherském Brodě a Litvínově. Dále jeho studie univerzity J. E. Purkyně v Brně byla oceněna II. cenou v celostátní přehlídce architektury pro období 1972–1973 a rovněž nemocnice Znojmo získala ocenění v celostátní přehlídce architektury v roce 1975. V roce 1982 byl odvolán z funkce vedoucího II. střediska, po dokončení stavebního dozoru na výstavbě areálu Fakultní nemocnice Bohunice odešel Spurný do důchodu. Během zaměstnání mohl podniknout několik cest do zahraničí například na Expo 58 v Belgii a jiné. Jeho tvorba reagovala na zahraniční dění, byla inspirována zejména poválečným dílem architektů Le Corbusiera a Oscara Niemeyera.  Byl také několikrát oceněn Za svoji projektovou ústavní činnost byl několikrát oceněn, např.  – cenou osvobození města Brna/Antonína Procházky (1960). V roce 2012 se stal laureátem Ceny města Brna v oblasti architektury a urbanismu.

Miroslav Spurný zemřel v roce 2018 v Brně.  

                                                                                                                                     LK


 

Architekt/ka
Miroslav Spurný

Datum narození
15. 4. 1921 Brno

Datum úmrtí
2018 Brno