Stomatologická klinika Janouškova

D048

Sídliště Černá Pole ve své době nabízelo novým nájemníkům nadstandardní občanskou vybavenost, dostupnou téměř okamžitě po dokončení jeho vybudování. Součástí nového obytného celku byla od roku 1969 budova stomatologické kliniky od Miroslava Spurného z brněnského Stavoprojektu, která svým návrhem odkazovala na architektův rukopis ovlivněný zejména tvorbou Le Corbusiera.
Elegantní stavba obdélného půdorysu s plochou střechou a výraznou horizontální linií pásu oken je zasazena do mírně svažitého terénu. V levé části průčelí je situován výrazný prosklený vstup, přístupný z nástupní terasy z ulice Janouškova. Výškový rozdíl parcely vedl k netradičnímu hmotovému řešení budovy. U vstupní části je přiznáno pouze přízemí, směrem ze svahu dolů pak suterén postupně vystupuje nad terén. Tato část byla původně dekorována tmavým keramickým obkladem, který vytvářel příjemný kontrast se světlou barvou fasády.
V roce 2017 prošla stavba kompletní rekonstrukcí, při které byl odstraněn ze zadní části fasády původní keramický reliéf a budova dostala nové okenní výplně, zachováno bylo vnitřní schodiště a částečně interiérová výzdoba včetně sklolaminátových židlí. I přes razantní proměnu vstupní terasy si stavba udržela původní výraz – tvořený jednoduchými liniemi – odkazující na brněnskou meziválečnou tradici.

LH

Název
Stomatologická klinika Janouškova

Datace
1967 – 1968

Architekt
Miroslav Spurný

Stezka
Černá Pole 1946–1989

Kód
D048

Typ
Zdravotnické zařízení, lázně

Adresa
Janouškova 579/4, (Černá Pole), Brno, Sever

MHD
Fügnerova (TRAM 9)

GPS
49°13'09.0"N 16°37'19.9"E

Památková ochrana
Součást ochranné zóny

Prameny
Stomatologická klinika Janouškova, https://pamatkovykatalog.cz/?element=18420248&sequence=1&mode=fulltext&keywords=s%C3%ADdli%C5%A1t%C4%9B®ion%5B0%5D=Jihomoravsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brno-m%C4%9Bsto&municipality%5B0%5D=Brno&municipalityPart%5B0%5D=%C4%8Cern%C3%A1+Pole&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults, vyhledáno 4. 11. 2018.