Výzkumný ústav zdravotnické techniky Chirana (dnes LF MU) FN Bohunice

D224

Součástí rozlehlého nemocničního areálu nové moderní Fakultní nemocnice, který od konce 60. let vznikal na volné nezastavěné ploše v Bohunicích, byla i budova brněnského sídla Výzkumného ústavu zdravotnické techniky Chirana. Administrativní objekt národního podniku, který se zabýval vývojem a výrobou zdravotnických pomůcek a technologií, byl situován do severovýchodní části nemocničního areálu, v jedné ose s budovou psychiatrické kliniky architekta Zdeňka Kříže z roku 1965. Za jeho návrhem stál v roce 1971 Miroslav Spurný, který pracoval současně na přípravě hlavní nemocniční budovy i zdejšího gynekologicko-porodnického pavilonu, společně s kolegyní ze svého ateliéru Stavoprojektu Libuší Kopřivíkovou, autorkou polikliniky na sídlišti Lesná či v Blansku. Budova Chirany byla dokončena již v závěru 70. let, tedy jako jedna z prvních v celém nemocničním okrsku, jehož výstavba se táhla po celá desetiletí.
Masivní podélný osmipodlažní blok s kompletně prosklenými východními a západními fasádami si pohrával s objemovými kontrasty jednotlivých částí. Krytou střešní terasu se dvěma kruhovými průhledy ve střeše jdoucí téměř přes polovinu posledního poschodí doplnilo v přízemí uskočené podloubí vytvořené pomocí čtvercových pilířů vynášejících hlavní kancelářskou část budovy. Její podnož představovala lehká transparentní zkrácená vstupní partie o dvou patrech, která na východě vystupovala dále do prostoru před průčelí kanceláří. Zde se v podzemí nacházely dílny a šatny a v prvním nadzemním podlaží pak reprezentativní vstupní hala a jídelna s klubovnami. Z východní strany vystupovala typická Spurného oblá schodišťová věž, která byla obklopena dlouhými rohovými balkony. Administrativní zóna s pracovnami a laboratořemi byla dispozičně řešena jako trojtrakt s průběžnou spojující chodbou v centru, která ústila do prostorné haly přiléhající v každém patře ke schodišti, odkud byly přístupné odpočinkové balkony.
Budova Chirany, která v současnosti těsně sousedí s areálem nového univerzitního kampusu z roku 2012, je po celkové rekonstrukci používána jako zázemí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fasády objektu prošly řadou změn, původní zavěšená prosklená stěna byla nahrazena novou s tmavším odstínem skel a odlišným rytmem okenních otvorů. Na severní straně bylo také přistavěno točité kovové venkovní schodiště. K původnímu vstupu na západě byla dodána výrazná červená zaoblená partie propojená s kampusem krčkem.

KE

Název
Výzkumný ústav zdravotnické techniky Chirana (dnes LF MU) FN Bohunice

Datace
1976 – 1979

Architekti/ky
Miroslav Spurný, Libuše Kopřivíková

Kód
D224

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Kamenice 753/5, (Bohunice), Brno, Bohunice

MHD
Nemocnice Bohunice (TROL 25, 37)

Památková ochrana
Součást ochranné zóny