Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

D081

Výzkumný ústav veterinárního lékařství byl ministerstvem zemědělství založen roku 1955, do té doby výzkum a vývoj veterinárních léčiv probíhal spolu s pedagogickou činností na brněnské Vysoké škole veterinární. Nově vzniklý ústav zaměřující se zejména na vývoj léčiv na nejrozšířenější nemoci hospodářských zvířat potřeboval odpovídající zázemí, proto byl vybrán stavební pozemek o rozloze 12 hektarů v Brně-Medlánkách. Projekt vznikal mezi lety 1955 a 1958, poté byla zahájena výstavba. Autorem architektonické podoby komplexu je architekt Vladimír Beneš, který tehdy působil v brněnském Agroprojektu. V areálu ústavu vznikla administrativní budova spolu se třemi laboratorními pavilony, pokusnými stájemi, bytovými domy pro pracovníky a řadou dalších drobnějších objektů.
K přízemní vstupní vrátnici s průchodem přiléhá třípodlažní administrativní budova, ke které jsou příčně situovány pětipodlažní laboratorní pavilony. Ty nejsou totožné, jejich východní boční průčelí směřující do dvora areálu jsou pojednána každé jiným způsobem. V jednom z případů se na boční fasádě uplatňují samotná okna, ve druhém zděné balkony a ve třetím zasklené lodžie. Dva větší pavilony mají délku třinácti okenních os, třetí, nejjižněji situovaný pavilon je o tři okenní osy kratší. Jejich čelní fasády jsou bez výrazného členění utvářeny pravidelnými řadami oken. Zajímavým stavebním prvkem je zastřešení zmiňovaných budov. Architekt pro ně zvolil totožnou variaci prolamovaných pultových střech, jež se na bočním průčelí projevují jako jakási zvedající se křídla zvýrazněná plastickou římsou. Běžné pultové střechy se pak v různých podobách uplatňují také na řadě menších objektů. Je nutné zmínit i interiéry ústavu, za jejichž podobou patrně opět stojí architekt Vladimír Beneš. Obzvláště zajímavá je knihovna s patrovou galerií a šnekovým schodištěm z ohýbaného dřeva. Dále zde vznikla řada laboratoří se speciálním mobiliářem, pitevna s potřebným zázemím a další specifické výzkumné prostory. O podobě původního vybavení ústavu toho víme mnoho díky dochované obsáhlé dobové fotodokumentaci.
Komplex budov Výzkumného ústavu veterinárního lékařství se oproti Benešově o málo starší realizaci blízké Krajské veterinární správy v Brně (1954) jeví jako propracovanější a architektonicky progresivnější. Právem jej lze zařadit mezi Benešovy nejzdařilejší realizace, v nichž se snoubí architektův cit pro prostorové funkční rozložení objektů v rozsáhlém areálu spolu s kvalitním architektonickým zpracováním jednotlivých staveb.

ŠB

Název
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Datace
1950 – 1959

Architekt
Vladimír Beneš

Stezka
Královo Pole 1946-1989

Kód
D081

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Hudcova 296/70, (Medlánky), Brno, Medlánky

MHD
Medlánky, škola (BUS 41, 71, 65)

GPS
49°14'14.388"N, 16°34'44.900"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Literatura
Renata Vrabelová (ed.), Brno. Architektura / Architecture. 1945–1990, Brno 2009, s. 249

Prameny
https://pamatkovykatalog.cz/spravni-budova-vuvel-vyzkumny-ustav-veterinarniho-lekarstvi-18462455