Fakultní nemocnice Bohunice – Pavilon gynekologie a porodnictví

D222

Brněnský architekt Miroslav Spurný se jako vedoucí ateliéru Stavoprojektu soustředil na masivní projekt výstavby nemocničního areálu v Bohunicích už od poloviny šedesátých let. Nezastavěné území podél hlavního silničního tahu na Jihlavu mělo sloužit pro koncentrovanou zdravotnickou péči o obyvatele města, propojenou také s výzkumem a vzděláváním budoucích lékařů. Spurný se dlouhodobě specializoval na typologii zdravotnických středisek a nemocnic, proto mu byla po jeho dřívějších realizacích v Boskovicích nebo Znojmě svěřena příprava i studie nové Fakultní nemocnice v Brně. Její součástí měl být i pavilon gynekologie a porodnické péče lokalizovaný západně od dřívějšího objektu psychiatrie od Zdeňka Kříže ovlivněného bruselským stylem z první poloviny šedesátých let.
Gynekologická klinika, dokončená v roce 1983 jako první z odborných lékařských pracovišť nemocnice, tvoří svou architektonickou koncepcí provázaný celek s o šest let později otevřenou ústřední budovou lůžkové péče. Architekt zformoval podélný objekt do dvou hlavních partií oddělených od sebe zasunutým podlažím s matnou průčelní copilitovou stěnou. Z uskočeného přízemí s hlavním vstupem obkládaného tmavými kachli (stejnými jako u hospodářského traktu lůžkové části nebo jeho venkovního schodiště) vystupuje zlatavě hnědá zavěšená stěna následujících pater. Lůžková část pro ženy i novorozence byla zasazena do horní poloviny objektu a charakterizuje ji geometrický rastr subtilních ocelových sloupků nesoucích průhledné parapety balkonů i pásy hnědavých stínidel. Spurný u gynekologického pavilonu uplatnil svůj výrazný rukopis a použil celou řadu prvků typických i pro další projekty. Oblý tubus předstupujících schodišť s výraznou vertikálou osvětlovacích oken obkládaný světlými kachlíky se objevuje i u budovy Městského výboru KSČ, stejně jako hnědě probarvovaná skla okenních tabulí nebo vykousnutý průhled ze střešní terasy. Před budovou se u vstupu nachází vápencová plastika Matky s dítětem od brněnské autorky Sylvy Lacinové, jejíž sochařská díla doplnila mnoho významných poválečných architektonických realizací ve městě v čele s hotelem International.
Gynekologicko-porodnický pavilon funguje i nadále jako fakultní lékařské pracoviště, a to víceméně v původní podobě navržené architektem Miroslavem Spurným v závěru šedesátých let. Všechny zásadní prostorové kvality stavby, její objemové členění i architektonické detaily jsou zachovány (probarvovaná skla okenních tabulí, slunolamy, ocelový rastr), stejně jako doplňující umělecká výzdoba Sylvy Lacinové. V horizontu několika let se plánuje vybudování nového porodnického komplexu, který by spojoval samostatné provozy na Obilním trhu a ve Fakultní nemocnici do jednoho objektu situovaného v sousedství původního Spurného pavilonu. Zda jejich architektonická podoba bude schopna kvalitativně obstát, je však zatím otázkou.

KE

Název
Fakultní nemocnice Bohunice – Pavilon gynekologie a porodnictví

Datace
1976 – 1983

Architekti/ky
Miroslav Spurný, V Vacíková

Stezka
Bohunice 1946–1989

Kód
D222

Typ
Zdravotnické zařízení, lázně

Adresa
Jihlavská 340/20, (Bohunice), Brno, Bohunice

MHD
Nemocnice Bohunice (TROL 25, 37; BUS 60)

GPS
49°10'31.9"N 16°34'14.2"E

Památková ochrana
Součást ochranné zóny