Kamil Fuchs

Architekt/ka

Kamil Fuchs se narodil 4. 12. 1930 v Brně jako dítě architekta Bohuslava Fuchse a jeho manželky Drahomíry Fuchsové, výtvarnice a návrhářky vzorů textilií v rodinném podniku AKA zaměřeném na bytový design a umělecké předměty. Rodinné zázemí pevně zakotvené v brněnském uměleckém prostředí jej nasměrovalo k otcovu oboru a Kamil Fuchs začal studovat zdejší Fakultu architektury a pozemního stavitelství, kterou absolvoval v roce 1953.

Profesně byl dlouhodobě činný v Projekčním středisku státního obchodu v Brně a také v místní pobočce Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). Rekonstrukce historických staveb i památek moderní architektury včetně interiérů se postupně staly jeho stěžejním architektonickým tématem a zájmem, kterému se v průběhu své aktivní kariéry intenzivně věnoval v praxi, tak i teoreticky. Pro své rodné město připravil celou řadu návrhů obnov a úprav důležitých historických míst – společně s brněnským ředitelem SÚRPMA Josefem Němcem, žákem a spolupracovníkem Bohuslava Fuchse,  to byl v roce 1958 projekt vyhlídkových teras v okolí Petrova; v závěru 70. let zase přizpůsobil pro potřeby aktuálního provozu jeden z původních středověkých vstupů do města Měnínskou bránu (1978–1982).  

Autorovou bezpochyby nejvýznamnější rekontrukcí však představoval projekt obnovy vily Tugendhat z let 1981–1983. Jako vedoucí jednoho z ateliérů SÚRPMA se spolu s týmem ve složení Josef Janeček, Jarmila Kutějová a Adéla Jeřábková zabýval záchranou památkového charakteru stavby a jejímu přizpůsobení pro reprezentační účely města a vlády. Tato rekonstrukce dlouhá léta neprávem čelila negativním hodnocením – její výslednou podobu totiž rozhodujícím způsobem ovlivnil investor, díky němuž byly částečně znehodnoceny mnohé původní prvky, které si autorský tým v čele s Fuchsem přál zachovat. Samotný projekt obnovy vily však byl kvalitní a také oceněný mimořádnou cenou na bienále architektury v Sofii v roce 1987. 

Během svého architektonického působení pravidelně spolupracoval s otcem. Společně se často soustředili na urbanistické řešení historických měst a úpravy jejich veřejných prostor. Prostranství přiléhající k budově Národního divadla v Praze sice ještě nebylo v první polovině 60. let realizováno, kontroverzní a nepříliš dobře přijatý projekt nového obchodního domu na hlavním památkově cenném náměstí v Jihlavě již ale ano (1969–1970). V roce 1993 naposledy zareagoval na tvorbu svého otce v projektu repliky jeho funkcionalistické Zemanovy kavárny z roku 1926 (spolu s Ateliérem ERA, architekty Pechem a Janíkovou), zbořené v 60. letech kvůli Janáčkovu divadlu vznikajícímu v sousedství.

Zemřel 13. 8. 1995 v Brně. Je pochovaný spolu s otcem na místním Ústředním hřbitově ve společném hrobě, jehož jednoduchý kubický náhrobek včetně posmrtného odlitku ruky Bohuslava Fuchse sám navrhnul.
 
 
KE
 
                                                                                                                                       
 

Architekt/ka
Kamil Fuchs

Datum narození
4. 12. 1930 Brno

Datum úmrtí
13. 8. 1995 Brno