Náhrobek Theodora von Bauera

AL24

Náhrobek rodiny Ritter von Bauer (Brno, ÚH, sk. 27, hrob č. 39–41; dříve sk. 12, hrob č. 1–5), 1883‒1887, šedý prachovec, červený porfyr, žluto-bílý mramor z tyrolského Laas, nesignováno.

Částečně dochovaný náhrobek rodiny Ritter von Bauer patří mezi významné „brněnské stopy Adolfa Loose“, ačkoli není dílem architektova otce. Jedná se totiž o náhrobek rodiny Loosova nejvýznamnějšího moravského objednavatele, podnikatele v cukrovarnictví JUDr. Viktora rytíře von Bauera (*2. 4. 1876 Brno – †3. 8. 1939 Kunín), pro nějž Loos mj. v Hrušovanech u Brna navrhl vilu ředitele tamní cukerní rafinerie (1913–1914). Současně je náhrobek s figurální sochařskou výzdobou také kvalitní ukázkou sepulkrálního sochařského umění poslední čtvrtiny 19. století.
Náhrobek, který dnes můžeme vidět na Ústředním hřbitově, má za sebou poněkud komplikovanou historii: Původní hrob rodiny Ritter von Bauer byl zřízen na nově založeném ústředním hřbitově v osmdesátých letech 19. století. Rozlehlé hrobové místo se nacházelo ve sk. 12, hrob č. 1–5 a dodnes je ohraničeno původní litinovou mřížkou. Monumentální náhrobek byl dílem bývalého společníka Adolfa Loose st. Johanna Eduarda Tomoly, který v té době již provozoval samostatnou živnost a byl hlavním konkurentem Loosovy vdovy. Zde byli pochováni děd Viktora Bauera Moritz Johann Bauer (*12. 10. 1812 Rosice u Brna – †13. 4. 1895 Brno) i oba jeho rodiče Viktor Arnold Jakob Bauer (*16. 4. 1847 Brno – †30. 9. 1911 Breitenstein) a Marietta Johanna Bauerová (*21. 11. 1856 Brno – †1. 6. 1911 Brno).
Umělecky kvalitní náhrobek se těšil veřejnému ohlasu již v době svého vzniku, v roce 1887 jej např. podrobně popsal Mořic Trapp, který také uvádí Tomolovo autorství. Měl podobu vysokého soklu z prachovce, na němž spočíval sarkofág z červeného porfyru, dekorovaný motivem nekonečné vlny. O něj se opírala sochařská figura truchlícího anděla v životní velikosti s pažemi zkříženými na hrudi.
Podobu náhrobku na původním hrobovém místě však známe pouze z několika archivních fotografií. Přestože byl náhrobek kulturní památkou, byl hrob v roce 1992 zlikvidován, náhrobek prodán a přenesen na dnešní místo (sk. 27, hrob č. 39–41), kde byly díly původní náhrobní architektury v pozměněné podobě druhotně použity pro výzdobu hrobu rodiny Fatrdlovy.
Dochována však naštěstí zůstala alespoň ušlechtilá postava smutečního anděla s jímavým výrazem tváře, charakteristickým pro typiku Tomolových figur. Identickou figuru anděla Tomola použil také např. pro hrobku rodiny Pohlovy na městském hřbitově v Opavě

                                                                                                                                              PC
 

Název
Náhrobek Theodora von Bauera

Datace
0000 – 0000

Stezka
Po stopách Adolfa Loose

Kód
AL24

Typ
Sakrální, funerální stavba

Adresa
, Brno, !nezařazeno

GPS
49.1707347N, 16.5940617E