Odborná škola pro ženská povolání Vesna

C053

Mezi lety 1929–1930 byl v Lipové ulici na brněnském pisáreckém kopci vystavěn komplex budov Odborné školy pro ženská povolání Vesna, jehož součástí je i budova internátu, tzv. Domov Elišky Machové. Společnými autory tohoto projektu byli architekti Bohuslav Fuchs a Josef Polášek. V budově školy se projevují Fuchsovy architektonické ideály, jako je například dosažení estetického účinku pomocí prázdných ploch fasád. Zároveň je projekt silně ovlivněn Poláškovou podrobnou znalostí moderní holandské architektury.
Díky použití železobetonového skeletu mohla být dispozice stavby řešena zcela progresivně podle nových architektonických i hygienických zásad, které kladly důraz na dostatečné prosvětlení školních prostor pomocí rozměrných skleněných ploch fasád. Půdorysně je budova školy rozdělena na dva trakty, přičemž západní část tvoří rozšířená chodba se sociálním zázemím a šatnami, ze které je přístupný venkovní ochoz a hlavní schodiště. Ve východní části se nacházejí třídy, jejichž vnitřní prostor dělený pouze vestavěnými skříněmi, buňkami zázemí a skládacími stěnami mezi pilíři je zcela variabilní, a proto se dá dokonale využít pro inovativní pedagogické metody školy pro ženská povolání. Střecha stavby je v souladu s funkcionalistickými zásadami využita jako terasa, která umožňovala žákyním rekreaci a pobyt na čerstvém vzduchu.

LV, PH