Obchodní dům firmy Baťa (OD Centrum)

C109

V polovině dvacátých let dosáhla obuvnická firma Tomáše Bati již takové prosperity, že se rozhodla pro stavbu sítě velkých obchodních domů po celém Československu. V Brně byla zakoupena parcela mezi ulicemi Jánská a Kobližná přímo v centru města, kde na místě historických nízkopodlažních staveb měl vzniknout první evropský mrakodrap. Po nevydařené vyzvané soutěži a dalších průtazích s výběrem vhodného návrhu oslovil Tomáš Baťa architekta Vladimíra Karfíka, který mohl zúročit svoje zkušenosti z ateliéru amerického architekta Franka Lloyda Wrighta a navrhl konečnou podobu stavby. Ta měla být tvořena podélnou horizontálně členěnou hmotou obchodního domu a štíhlou věží administrativního zázemí.
Stavba značně propagované a veřejností očekávané nejvyšší budovy v Evropě byla započata v roce 1930. Aby Baťův plánovaný Dům služeb o dvaceti třech podlažích mohl vůbec vzniknout, bylo potřeba věnovat velkou pozornost základům v ne příliš ideálním podloží této části Brna, které byly tvořené rámovou konstrukcí na 245 desetimetrových pilotách. Přesto nastaly v průběhu stavby problémy se spodní vodou a také s požadavky stavebního úřadu, jenž našel nedostatky v armatuře nosných sloupů budovy. Stavba tak musela být zastavena již v osmém podlaží a z plánovaného mrakodrapu tak bylo realizováno pouhé torzo. Budova na půdorysu lichoběžníku je orientována užším průčelím do Malinovského náměstí, kde tvoří protipól výrazné hmotě paláce Morava a Mahenova divadla. Její dispozice je dle zadání stavebního úřadu proťata pasáží tvořící spojnici mezi ulicemi Kobližná a Jánská. Zavěšená fasáda byla horizontálně členěna pásy zrcadlových oken a opaxitu kryjícího parapety se svítícími reklamami. Budova byla vybavena dvěma rychlovýtahy, centrálním vytápěním a elektrickým odsávacím zařízením. V suterénu byla umístěna prodejna pneu, čištění a opravna obuvi a kinopedikúra, v přízemí prodejna a správkárna punčochového zboží a v prvním až čtvrtém patře prodejny obuvi a pedikúry. V pátém patře se nacházela opravna obuvi, v šestém jídelna a v sedmém kanceláře.
V roce 1944 byla fasáda poškozena výbuchem při náletu spojeneckých vojsk. Dnešní změněný vzhled fasády je však výsledkem rekonstrukce obvodového pláště v roce 1966, při které byly použity jediné dostupné typizované prvky tzv. boletických panelů, jež zcela narušily původní horizontální členění fasády. Od privatizace stavby v roce 1994 se objevilo několik návrhů na dostavbu nehotového mrakodrapu. Mezi nejzajímavější patří projekt architektky Evy Jiřičné z roku 2008, který měl navázat na meziválečnou estetiku a dostavět jedenáct nových pater s byty a zelenými terasami. Z realizace ale nakonec sešlo kvůli nesouhlasu brněnského Národního památkového ústavu.

PH

Název
Obchodní dům firmy Baťa (OD Centrum)

Datace
1930 – 1931

Architekt
Vladimír Karfík

Stezka
Centrum 1918–1945

Kód
C109

Typ
Obchodní prostory, portál, obchodní dům

Adresa
Kobližná 53/24, Jánská 53/29 , (Město Brno), Brno, Střed

MHD
Malinovského náměstí (TRAM 1, 2,4,8,9,10)
Malinovského náměstí (TRAM 1,2, 4, 8,9,11,12)
Malinovského náměstí (BUS 67)
Koliště (BUS 82)


GPS
49.19529N, 16.61243E

Památková ochrana
Obchodní dům Centrum je nemovitou kulturní památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 47951/7-7264