Gutmannova vila

C136

Stavba nájemního domu pro průmyslníka Wilhelma Gutmanna byla první větší samostatnou Wiesnerovou zakázkou po návratu z vídeňských studií do Brna. Na rohové parcele lemované ulicemi Údolní a Bratří Čapků vznikla první puristicky koncipovaná stavba v Brně. Její hladká fasáda byla ve městě, které žilo secesním a historizujícím dekorem a kde se geometrické tvary vídeňské moderny příliš neprojevily, naprostou novinkou. Ernst Wiesner již od počátku svojí tvorby vytyčil jasná a racionální pravidla, jež posunula architektonické myšlení od pouhého okouzlení fasádou spíše k přemýšlení o prostorovém a funkčním uspořádání vnitřních dispozic. Víc než historizující tendence platné v ateliéru jeho učitele na vídeňské Akademii Friedricha Ohmanna ovlivnily Wiesnera stavby Adolfa Loose, který svým domem „bez obočí“ na Michaelerplatz vzbudil v konzervativní Vídni veřejné pohoršení.
Hladké fasády Gutmannova nájemního domu jsou členěny pouze keramickými šambránami oken a vchodu. Natočení vstupního symetrického průčelí do nároží urbanisticky dotváří spojení dvou ulic a zároveň umožňuje přísun jižního světla do hlavních obytných místností. Dům navíc tvoří plynulý přechod mezi městskou a vilovou zástavbou na úpatí Kraví hory, což je dáno i jeho funkcí. Jde sice o bytový dům, jeho nájemníky však byli původně pouze příslušníci rodiny Gutmann. Jejich byty, které zabíraly i celé podlaží, byly rozděleny středovou chodbou na tři trakty. Na sever byly orientovány obslužné místnosti a schodiště osvětlené jedním z prvních průběžných schodišťových oken v Brně. V interiéru se do dnešní doby dochovalo dubové schodiště v chodbě, trámový strop a krb v jednom z bytů, dřevěné žaluzie a mosazné okenní kličky. Pozoruhodné je, že ty jsou často to jediné, co zůstalo z původního vybavení mnohých Wiesnerových staveb.
Wilhelm Gutmann prodal dům JUDr. Felixi Redlichovi, jenž nechal v roce 1929 v zahradě navíc zbudovat garáže se skladištěm. Za okupace byla vila majiteli pro jeho židovský původ zabavena a v roce 1946 znárodněna na základě Benešových dekretů. V roce 1953 dům získal do správy Bytový podnik města Brna, dnes jsou zdejší byty v privátním vlastnictví obyvatel.

PH

Název
Gutmannova vila

Datace
1919 – 1922

Architekt
Ernst Wiesner

Stezka
Pod Špilberkem 1918–1945

Kód
C136

Typ
Nájemní dům

Adresa
Údolní 375/58, Bratří Čapků 375/1 , (Veveří), Brno, Střed

MHD
Všetičkova (TRAM 4)
Úvoz (TROL 25, 26, 38, 39)
Úvoz (TRAM 4)
Úvoz (TROL 38, 39)


GPS
49°11'55.151"N, 16°35'24.874"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Ernst Wiesner 1890–1971, Brno 2005, Lenka Kudělková - Architekt E. Wiesner
Jan Sedlák (ed.), Slavné brněnské vily, Praha 2006