Nájemní dům

C245

Nájemní dům v Bayerově ulici č. 3 je jedním z příkladů fungování stavitelské praxe firmy Dvořák a Kuba. Jeho hrubá stavba trvala od pilotování až po zastřešení pouhých 93 dní, přitom se dům vyznačoval promyšleným návrhem dispozice i kvalitním řemeslným provedením detailů. Na každém patře se nacházely malé byty v kombinaci se svobodárnami, v suterénu byla dokonce umístěna centrální lednice. Uliční fasádu domu tvoří centrální rizalit s průběžným oknem výtahové šachty osvětlující schodiště a balkony obložené černým opaxitem. Opaxit byl použit i v prosvětleném vstupním foyer, jehož prostor opticky zvětšovala zrcadlová stěna.
Dům byl v roce 2018 zbořen, aby uvolnil místo pro rozšíření sousední budovy Nejvyššího soudu.

PH

Název
Nájemní dům

Datace
1933

Architekti/ky
Alois Kuba stavitel, Vilém Kuba

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C245

Typ
Již neexistující objekt

Adresa
Bayerova 573/3, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Pionýrská (TRAM 1, 6)
Sušilova (TROL 32, 34, 36)
Pionýrská (TROL 25, 26, 38, 39)
Zahradníkova (TROL 32)


GPS
49°12'20.112"N, 16°36'8.48"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let, Brno 2002