Nájemní domy Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko

C262

Dnes kompaktní urbanistický celek ulic Nerudovy a Zahradníkovy vznikl převážně v ateliéru architekta Jindřicha Kumpošta. Během 20. let zde byly postaveny budovy Okresní nemocenské pokladny (Nerudova 11) a Všeobecného penzijního ústavu (Nerudova 14), jejichž charakter je do značné míry ovlivněn multifunkčním zaměřením – kromě úřadoven byla velká část budov vyhrazena bytovým jednotkám.
První Kumpoštovou stavbou v ulici Nerudově jsou ovšem dva nájemní domy (č. 8 a 10), které pro své zaměstnance dala na základě výsledků vypsané architektonické soutěže v letech 1921–22 postavit Úrazová dělnická pojišťovna. Sedmipodlažní budovy obsahují velkorysé dvou- a tří- pokojové byty o rozloze 60–80 m2. Fasáda je členěna několikapatrovými arkýři a prvky z režného zdiva, které odkazují k estetice vídeňské moderny vládnoucí na tamní Akademii v ateliéru Kumpoštova profesora Leopolda Bauera. Zaměření stavebníka symbolizují téměř proletářské náměty soch Václava Macha, které představují Hutnictví, Strojírenství a Pracující ženu.
Domy mají nedávno opravenou fasádu a okna do ulice, v interiéru se zachovaly původní vstupní dveře bytů. V Nerudově č. 10 najdeme i originální rolovací dveře výtahu tvořené dřevěnými lamelami.

PH

Název
Nájemní domy Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko

Datace
1921 – 1922

Architekt
Jindřich Kumpošt

Stezka
Veveří 1918–1945

Kód
C262

Typ
Nájemní dům

Adresa
Nerudova 322,323/8,10, (Veveří), Brno, Střed

MHD
Nerudova (TRAM 3, 4, 11, 12)

GPS
49°12'22.422"N, 16°35'44.336"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891-1968, Brno 2006