Nájemní domy Stavebního družstva Na Vyhlídce

C022

V Sedlákově ulici vznikl ke konci 20. let podle návrhu Jindřicha Kumpošta soubor dvou bytových domů. Podobně jako v případě nedalekého Vaňkova náměstí jsou i zde totožné domovní bloky umístěny zrcadlově k sobě a vytvářejí tak symetrickou bránu do ulice Rudišovy.
Tyto velkorysé urbanistické koncepce vycházejí ze schémat klasicizující monumentální architektury, současně jsou však také pokusem o rozvolnění tradiční uzavřené blokové zástavby. Uskočení hlavní fasády z uliční čáry a prorůstání volných ploch zelení funkcionalisté v pozdější době rozvíjeli až do podoby volné řádkové zástavby, která tvořila protipól tmavých vnitrobloků historických staveb. Samotné třípodlažní objekty s valbovými střechami nejsou v kontextu Kumpoštovy tvorby nijak výjimečné. Zajímavým prvkem jsou pouze nárožní válcové arkýře tvořící zasklené verandy. Součástí komplexu jsou i komerční prostory v přízemí rizalitů lemujících Rudišovu ulici.

PH

Název
Nájemní domy Stavebního družstva Na Vyhlídce

Datace
1926 – 1927

Architekt
Jindřich Kumpošt

Stezka
Masarykova čtvrť 1918–1945

Kód
C022

Typ
Nájemní dům

Adresa
Sedlákova 497, 499, 502, 705, 706, 506, 508, 510 / 16–30, Rudišova 479, 481 / 7, 14 , (Stránice), Brno, Střed

MHD
Barvičova (TROL 35, 39)
Náměstí Míru (TRAM 4)
Soukopova (TROL 35, 39)


GPS
49°12'4.486"N, 16°34'42.845"E

Literatura
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jindřich Kumpošt 1891–1968, Brno 2006