Nájemní dům s úřadovnou Spořitelny města Brna

C333

V roce 1937 si Spořitelna města Brna nechala od stavitelské firmy Aloise Kuby postavit novou úřadovnu v ulici Cejl. Využila k tomu zřejmě státní dotaci podle zákona o stavebním ruchu, jejíž podmínkou bylo zbudování bytových jednotek, které se nacházejí v patrech. Prostory spořitelny s centrálním vchodem v přízemí byly tvořeny velkou přepážkovou halou a provozními místnostmi trezoru, archivu a zázemí pro zaměstnance, které se nacházely v zadní části dispozice, takže živý uliční parter se mohl využít pro malé obchody.
V přízemí se nacházejí i dva symetricky situované vchody a schodiště s výtahy vedoucí k bytům v patrech, nalevo je navíc umístěn průjezd do vnitrobloku. Jednotlivá podlaží obsahovala vždy 8 bytů, jejichž otevřené i prosklené balkony tvoří horizontální arkýř hlavní fasády. Jeho světlý keramický obklad kontrastoval s přízemím obloženým černým opaxitem, jehož monochromní lesklé plochy zdobily i vstupní prostory. Typickým prvkem staveb Aloise a Viléma Kubových je i výrazná kazetová korunní římsa.

PH

Název
Nájemní dům s úřadovnou Spořitelny města Brna

Datace
1937 – 1939

Architekti/ky
Alois Kuba stavitel, Vilém Kuba

Stezka
Východ 1918–1945

Kód
C333

Typ
Administrativní budova, polyfunkční dům

Adresa
Cejl 43/111, (Zábrdovice), Brno, Sever

MHD
Tkalcovská (TRAM 2, 4, 11)
Trávníčkova (TRAM 4)
Jugoslávská (TRAM 3, 11)


GPS
49°12'6.087"N, 16°37'33.454"E

Památková ochrana
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany