Regulace ulice Vodní

C363

Během druhé světové války bylo v oddělení územního plánování brněnského stavebního úřadu realizováno několik rozsáhlých urbanistických projektů, které vznikly již ve 30. letech. Před válkou byl brněnským starostou Rudolf Spazier, který kladl na koncepční rozvoj města pod vedením odborníků velký důraz. V roce 1939, těsně předtím, než byl nacisty zbaven funkce a uvězněn, inicioval vydání publikace Brno zítřka. V ní najdeme urbanistické plány budoucího rozvoje města, jejichž velkolepost a nekompromisnost je podložena modernistickou vírou v pokrok a sociální blahobyt.
Důležitým urbanistickým počinem bylo například propojení malého městského okruhu v místě ulic Husovy a Nádražní. Asanace starších budov a výstavba valu viditelného z ulice Kopečné zde proběhla v letech 1939–1941. S tím souvisela i plánovaná revitalizace Starého Brna zahrnující demolici starých budov, zasypání svrateckého náhonu ve Vodní ulici (vytěženou zeminou a stavební sutí) a stavbu nových nájemních domů. Tento záměr, který znamenal zničení malebných břehů náhonu zvaných „brněnské Benátky“, byl během války nakonec uskutečněn, pozdější politická situace však zřejmě zavinila, že všechny plánované stavby nebyly dokončeny a tato část Starého Brna zůstala dodnes pouhým torzem.

PH

Název
Regulace ulice Vodní

Datace
1939 – 1944

Architekt
Regulační oddělení stavebního úřadu

Stezka
Jih 1918–1945

Kód
C363

Typ
Urbanistická koncepce

Adresa
Vodní, (Staré Brno), Brno, Střed

MHD
Hybešova (TRAM 1, 2; BUS 82)

GPS
49°11'23.441"N, 16°36'12.974"E

Literatura
Rudolf Spazier (red.), Brno zítřka, Brno 1939
Petr Pelčák, Ivan Wahla (eds.), Jaroslav Grunt. 1893–1988, Brno 2010