Řadové rodinné domy

D043

Stávající obytná zástavba ulice Slezákova z let 1978–1983 je tvořena třemi typy rodinných řadových domů, jež jsou situovány po obou stranách ulice v několika blocích. Nacházejí se v úbočí svahu mezi ulicí Kohoutovou (atriové domy z přelomu 70. a 80. let) a ulicí Lozíbky (řadové rodinné domy z 60. let).
Z nekompletně dochovaných archivních materiálů vztahujících se k výstavbě ve Slezákově ulici je patrné, že rodinné domy byly realizovány na základě typizovaných návrhů zhotovených koncem 70. let v podniku Agroprojekt. Ty byly dále pro potřeby jednotlivých soukromých stavebníků rozpracovávány projektanty dle přesných parametrů svažitých stavebních pozemků a dále realizovány svépomocí. U domů značených č. o. 14–46 se typově jedná o rodinný dům S7, jehož autorem je architekt Boleslav Písařík. U ostatních řadových domů v ulici není originální předloha známa.
Severní uliční linie s lichými orientačními čísly (č. o. 19–85) je tvořena pěti bloky řadových domů stejného typu. Tyto trojpodlažní jedno- až dvougenerační rodinné domy sledují svou dispozicí stoupající terén stavební parcely. Jižní uliční průčelí je tvořeno vyvýšeným přízemím a dvěma obytnými patry s balkony, přímo z ulice jsou přístupné garáže. Severní zahradní fasáda prozrazuje pouze obytná patra domu, jelikož vyvýšené přízemí zaniká postupně ve svažitém terénu. Uliční vchod do domu je akcentován dlouhým schodištěm a zeleně porostlým svahem. Díky tomu tyto domy se sdruženými vchody vzbuzují dojem přirozeného zasazení do přírodního terénu. Tomu napomáhají i použité materiály, jako jsou cihlové obklady, jemně béžové břízolitové fasády, původně dřevěné vchodové dveře nebo cihlové zídky.
Jižní uliční linie se sudými orientačními čísly (č. o. 2–58) je tvořena čtyřmi samostatnými bloky řadových rodinných domů dvou typů, jejichž dispozice je určována stavební parcelou klesající ze svahu. Uliční fasády jsou oproti domům na severní straně ulice díky chybějícím schodištím méně impozantní a jsou také prolomeny menšími okny. Průčelí domů v krajních blocích (č. o. 2–12 a 48–58) tvoří přízemní garáž s dřevěnými vraty, balkony oddělené luxferovou stěnou a částečně kryté zádveří s keramickým obkladem. Řadovky ve dvou blocích situovaných ke středu ulice (č. o. 14–46) mají vedle hlavního vstupu čistého nečleněného průčelí přistavěné přízemní garáže, které utvářejí spolu s nízkým oplocením před rodinným domem uzavřenou předzahrádku. Z uličního pohledu nenápadné domy se otevírají do klesajících zahrad, kam vede suterénní prostor a balkony v přízemí a v patře.

ŠB 

Název
Řadové rodinné domy

Datace
1978 – 1983

Stezka
Černá Pole 1946–1989

Kód
D043

Typ
Rodinný dům, vila

Adresa
Slezákova 1121–1140, 996–1098, 1270–1271 / 2–58, 19–85, 60–62, (Husovice), Brno, Sever

MHD
Štefánikova čtvrť (BUS 53, 81)

GPS
49°13'03.2"N 16°37'54.7"E